Search results

 1. Porovnání centralizované a decentralizované dodávky tepla z ekonomického hlediska / aut. František Urban, Stanislav Malý, Ľubor Kučák, Peter Muškát, Jozef Bereznai
  Urban František ; 020260  Malý Stanislav ; 020260 Kučák Ľubor ; 020260 Muškát Peter ; 020260 Bereznai Jozef ; 020260
  TZB Haustechnik . Roč. 7, č. 1 (2014), s. 22-25
  centrálne zásobovanie teplom ekonomické hľadisko
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 2. Environmentálny vplyv budovania domových kotolní / aut. František Urban, Stanislav Malý, Ľubor Kučák, Peter Muškát, Jozef Bereznai
  Urban František ; J0060  Malý Stanislav ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Muškát Peter ; J0060 Bereznai Jozef ; J0060
  TZB Haustechnik . Roč. 22, č. 4 (2014), s. 28-30
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Porovnanie centralizovanej a decentralizovanej dodávky tepla z ekonomického hľadiska / aut. František Urban, Stanislav Malý, Ľubor Kučák, Peter Muškát, Jozef Bereznai
  Urban František ; J0060  Malý Stanislav ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Muškát Peter ; J0060 Bereznai Jozef ; J0060
  TZB Haustechnik . Roč.21, č. 5 (2013), s. 28-31
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Tepelný výpočet kondenzátora parnej turbíny 25 MW v TP Slovnaft
  Amerstein Andrej ; J  Malý Stanislav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering condensation kondenzácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72280
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Riešenie spalinovej vlečky pre spaľovanie plynného paliva
  Kukumbergová Zuzana  Malý Stanislav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering Sutton formula Suttonov vzorec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72194
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Možnosti využitia selektívnej nekatalytickej redukcie oxidov dusíka v teplárenských kotloch
  Malý Stanislav ; J0060  Kabát Viktor ; J0060 Fodor Peter ; J0060
  Vykurovanie 2011. Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.109-112
  redukčný prostriedok amoniak reducing medium combustion
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Ešte raz o potrebe podporovať kombinovanú výrobu
  Jediný Ladislav  Malý Stanislav ; J0060
  Vykurovanie 2010. Energetická efektívnosť systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.81-83
  kombinovaná výroba elektriny a tepla combined production
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Tepelný výpočet kotla na spaľovanie čierneho uhlia
  Pásztor Róbert ; J0040  Malý Stanislav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering parný kotol výparník evaporator
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62792
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Tepelný výpočet fluidného kotla na spaľovanie lignitu
  Bandzi Pavol ; J0030  Malý Stanislav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering ohrievač vzduchu parný kotol tepelný výpočet
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62225
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh kotla na spaľovanie čierneho uhlia a jeho tepelný výpočet
  Šimon Marián ; J  Malý Stanislav (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  spaľovacia komora combustion chamber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63598
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book