Search results

 1. Fyzikálny model merania teploty v mieste tvárnenia materiálu. The physical model of the temperature measurement in the area of material forming
  Bílik Jozef ; M3000  Bača Jozef ; M150 Žatkovič Juraj ; M150
  TRANSFER 2004 : . s.68-71
  meranie teploty tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 2. Dotykové metódy merania teploty pri tvárnení : Bakalárska práca
  Ondřejíček Miroslav  Žatkovič Juraj (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2003
  MTF ; . - 59 s
  technológie strojárskej výroby tvárnenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Fyzikálny model dynamického tvárnenia. Physical model of dynamic forming
  Bača Jozef ; M150  Bača Marek Žatkovič Juraj ; M150
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 12 (2002), s.7-13
  tvárnenie fyzikálny model
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Skúmanie vybraných fyzikálnych parametrov s využitím fyzikálneho modelu dynamického tvárnenia. Research of choiced physical parameters using by physical model of dynamical forming
  Bača Jozef ; M150  Bílik Jozef ; M3000 Košťálová Miroslava ; M3000 Žatkovič Juraj ; M150
  Akademická Dubnica 2002 : . s.155-158
  tvárnenie fyzikálny model
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Skúmanie vybraných fyzikálnych parametrov s využitím fyzikálneho modelu dynamického tvárnenia. Investigation selected physical parameters with using of physical model formation
  Bača Jozef ; M150  Bača Marek Žatkovič Juraj ; M150
  CO-MAT-TECH 2002. 10.medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24.-25.október 2002) : . s.171-177
  dynamické tvárnenie fyzikálne parametre
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Spôsob merania teploty v mieste pretvárania materiálu. The way of the temperature measurement in the place of material forming
  Bílik Jozef ; M3000  Bača Marek Košťálová Miroslava ; M3000 Žatkovič Juraj ; M150
  FORM 2002 : . s.97-102
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 7. Príspevok k meraniu fyzikálno-technických parametrov fyzikálneho modelu zariadenia pri dynamickom tvárnení. Contribution to measurement of physical and technical parameters of equipment physical model during dynamic forming
  Bača Jozef ; M150  Bača M. Bílik Jozef ; M3000 Košťálová Miroslava ; M3000 Tulis Silvester Žatkovič Juraj ; M150
  THER TECH FORM 02. Teoreticko-technické problémy tvárnenia ocelí a neželezných kovov. Theoretical and technological problems of steel and nonferrous metal forming . s.270-274
  dynamické tvárnenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article

 8. Some experiences with numerical solution of temperature scale
  Bača Jozef ; M150  Žatkovič Juraj ; M150 Bača Marek
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.172-175
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Temperature dependence of Al-alloy STN 424400 deformation strenght curves
  Kapustová Mária ; M3000  Bílik Jozef ; M3000 Žatkovič Juraj ; M150 Šugárová Jana ; M3000
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.246-250
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Príspevok k prenosu teplotnej stupnice z etalónu na prevádzkové meradlá
  Žatkovič Juraj ; M150  Bača Marek Miklešová Katarína Albrechtová Irena Krempaský Jozef
  Jemná mechanika a optika . Č. 7-8 (2001), s.247-248
  etalóny teplotná stupnica
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article