Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu33853^"
 1. The preparation of shaped sectional components by hot isostatic pressing technology
  Belko Milan ; M  Koráb Juraj ; M Polák Karol ; M150 Vaniš Peter ; M
  8.medzinárodná konferencia o práškovej metalurgii v ČSFR. Zväzok 2 : . s.237-245
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Production of Powder Aluminium Bronze
  Belko Milan ; M 
  The Collection of Research Papers of the Faculty of Materials Science and Technology = Zborník vedeckých prác Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave . s.5
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Výroba kovových práškov rozprašovaním tavenín
  Belko Milan ; M 
  Nové materiály a technologie : . s.131
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Vývoj technológie tvarovo členitých súčiastok izostatickým lisovaním : Správa k projektu č. 03/75
  Polák Karol ; M150  Belko Milan ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1991
  článok zo zborníka
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Equipment for Production Powders by Melt Spraying
  Belko Milan ; M  Polák Karol ; M150
  The Collection of Research Papers of the Faculty of Materials Science and Technology = Zborník vedeckých prác Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave . s.7
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Materiál na báze volfrámu
  Belko Milan ; M 
  Technológia 91 : . s.138-139
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Výroba kovových práškov rozprašovaním tavenín : Diplomová práca
  Revaj Jozef  Belko Milan (xxx) ; M
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KZZaPM, 1990
  MTF ; . - 68 s príl
  strojárska technológia kovové prášky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Plazmový nástrek hliníkového bronzu v tribologických podmienkach
  Tolnai Rudolf  Adamka Jozef ; M Belko Milan ; M
  13.celoštátne dni tepelného spracovania so zahraničnou účasťou . s.81-82
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Zváranie kombinovaných materiálov metódou SINTER WELDING
  Turňa Milan ; M3000  Belko Milan ; M Adamka Jozef ; M
  Zváranie - Svařování . Roč. 39, č. 6 (1990), s.175-179
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Production of metal powders and HIP technology
  Belko Milan ; M 
  Research Collaboration `90
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article