Search results

Records found: 293  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu34481^"
 1. Vlastnosti nZEB predurčujú inú stavebnú podstatu a tepelnotechnické správanie budov
  Chmúrny Ivan 
  Vykurovanie 2022 : . USB kľúč, s. 89-92
  potreba energie takmer nulová potreba energie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Testovanie g-hodnoty zasklenia s nanonáterom
  Chmúrny Ivan  Szabó Daniel ; 010180
  Tepelná ochrana budov 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov : . S. 101-107
  zasklenie tepelné žiarenie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Vlastnosti budov s takmer nulovou potrebou energie sa líšia od bežného fondu budov
  Chmúrny Ivan  Ingeli Rastislav ; 010180
  Stavebné materiály : . Roč. 18, č. 2 (2022), s. 46-48
  takmer nulová potreba energie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Tepelná bilancia budovy vplyvom tienenia fasády
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  Stavebné materiály : . Roč. 17, č. 2 (2021), s. 52-54
  tienenie fasád tepelná bilancia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Vliv g-hodnoty zasklení na potřebu tepla při vytápění nízkoenergetických budov
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  Realizace staveb . Roč. 16, č. 2 (2021), s. 14-16
  zasklenie potreba tepla na vykurovanie
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Zohľadnenie vlastností okna v tepelnej bilancii v zimnom a letnom období
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis : . Roč. 28, č. 3 (2021), s. 70
  okno tepelná bilancia tepelnoizolačné vlastnosti
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Obchodno-prevádzková budova
  Bujnová Petronela ; 010180  Chmúrny Ivan ; 010180 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 07.06.2021 ; stavebníctvo ; I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166087
  diplomová práca
  book

  book

 8. Diagnostika U-hodnoty stavebných konštrukcií meraním na stavbe
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  Vykurovanie 2021 : . CD-ROM, s. 57-60
  tepelný odpor meranie in-situ
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Knižnica
  Németh Ondrej ; 010180  Chmúrny Ivan ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 08.06.2020 ; stavebníctvo ; I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152145
  diplomová práca
  book

  book

 10. Hodnota tepelnej bilancie budovy v letnom a zimnom období
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis : . Roč. 27, č. 4 (2020), s. 44
  okná tienenie fasád
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article