Search results

 1. Využitie potenciálu historických krajinných štruktúr pre cestovný ruch
  Dvořák René ; 010160  Belčáková Ingrid (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164593
  diplomová práca
  book

  book

 2. Koncepcia vegetačných úprav dopravných komunikácií
  Čurik Jakub ; 010160  Belčáková Ingrid (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146497
  diplomová práca
  book

  book

 3. Revitalizácia liečebného areálu s návrhom úžitkových a funkčných plôch zelene
  Bonková Romana ; 010160  Belčáková Ingrid (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145603
  diplomová práca
  book

  book

 4. Revitalizácia a rozšírenie lesoparku Chrasť v Žiline
  Weberová Zuzana ; 010160  Belčáková Ingrid (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144703
  diplomová práca
  book

  book

 5. Obnova Kalvárie v Hliníku nad Hronom
  Jančoková Zuzana ; 010160  Belčáková Ingrid (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144694
  diplomová práca
  book

  book

 6. Revitalizácia a alternatívne prepojenie nemocničného areálu so športovým areálom v Myjave
  Bošáková Dominika ; 010160  Belčáková Ingrid (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145604
  diplomová práca
  book

  book

 7. The impact of the morphology of mountain watercourses on the habitat preferences indicated by ichtyofauna using the IFIM methodology
  Štefunková Zuzana ; 010160  Belčáková Ingrid Majorošová Martina ; 010160 Škrinár Andrej ; 010160 Vaseková Barbora ; 010160 Neruda Martin Macura Viliam ; 010160
  Applied ecology and environmental research . Vol. 16, no. 5 (2018), s. 5893-5907
  brown trout RHABSIM suitability curves river regulation effect
  http://aloki.hu/indvol16_5.htm?fbclid=IwAR1qjHnVIrZBYurK-JNvGHwqrizH59lKH26D44xhwppDENk-4C9_WsdxyKc
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. The effect of gabions on the quality of a stream habitat
  Majorošová Martina ; 010160  Štefunková Zuzana ; 010160 Belčáková Ingrid Škrinár Andrej ; 010160 Macura Viliam ; 010160
  Applied ecology and environmental research . Vol. 16, no. 3 (2018), s. 3461-3472
  bioindication bioindication by ichtyofauna river bed regulation abundancia
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Healing and therapeutic landscape design - examples and experience of medical facilities
  Belčáková Ingrid  Galbavá Pavla Majorošová Martina ; 010160
  ArchNet IJAR . Vol. 12, iss. 3 (2018), online, s. 128-151
  landscape design healing and therapeutic effects exterior landscaping of hospitals
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Vplyv rómskej komunity na krajinu v Prešovskom kraji
  Stanislavová Katarína ; 010160  Belčáková Ingrid ; 057170 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125174
  diplomová práca
  book

  book