Search results

Records found: 225  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu36001^"
 1. Inovácie v ochrane spotrebiteľa : [elektronický zdroj] : Podpora šírenia vedomostí o integrovanej marketingovej komunikácii s ohľadom na bezpečnosť informácií a ochranu zákazníka v podnikateľskej praxi. Zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0558/12. Medzinárodná vedecká konferencia Marketing Identity - "Explózia" inovácií, 04. - 05.11.2014, Smolenice, SR / ed. Jarmila Šalgovičová, Rudolf Rybanský ; rec. Miroslava Szarková, Andrea Holková
  Šalgovičová, Jarmila (Editor) Rybanský, Rudolf (Editor) Szarková, Miroslava (rec.) Holková, Andrea ; M4000 (rec.)
  Marketing Identity - "Explózia" inovácií 4. - 5. november 2014 : Smolenice, SR
  1. vyd.
  Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014 . - CD-ROM, 89 s.
  ISBN 978-80-8105-636-9
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book

 2. Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyselných podnikoch Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu č. 1/1203/12 / aut. Jana Šujanová, Dagmar Cagáňová, Jana Samáková, Martina Jakábová, Mária Marettová, Miroslav Ličko, Martin Hrablik, Jana Malá, Vanesa Prajová, Andrea Hagovská, Kvetoslava Rešetová, Roman Bednár, Martin Beluský, Ľubica Černá, Andrea Holková, Erik Janák, Mária Bednáriková, Yulia Šurinová, Ružena Šrubařová, Kamil Vaňa, Viera Bestvinová, Juraj Drahňovský, Ivana Novotná, Erika Pokorná, Ján Hudák, Dagmar Rusková, Tomáš Zvonár, Marek Jemala, Miriam Šefčíková, Rastislav Petráš, Marta Špirková, Matej Daňo
  Šujanová Jana ; M4000  Cagáňová Dagmar ; M4000 Samáková Jana ; M4000 Jakábová Martina ; M4000 Marettová Mária ; M4000 Ličko Miroslav ; M4000 Hrablik Martin ; M4000 Malá Jana ; M4000 Prajová Vanesa ; M4000 Hagovská Andrea ; M7000 Rešetová Kvetoslava ; M9300 Bednár Roman ; M4000 Beluský Martin ; M4000 Černá Ľubica ; M4000 Holková Andrea ; M4000 Janák Erik ; M4000 Bednáriková Mária ; M0100 Šurinová Yulia ; M5000 Šrubařová Ružena ; M4000 Vaňa Kamil ; M4000 Bestvinová Viera ; M4000 Drahňovský Juraj ; M4000 Novotná Ivana ; M0100 Pokorná Erika ; M4000 Hudák Ján ; M4000 Rusková Dagmar ; M0100 Zvonár Tomáš Jemala Marek ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Petráš Rastislav ; M4000 Špirková Marta ; M4000 Daňo Matej ; M4000
  Trnava MTF STU 2014 . - 11 s.
  Informácie projekt kvalita
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. The necessity of personnel planning in small industrial enterprises
  Koltnerová Kristína ; M4000  Holková Andrea ; M4000 Samáková Jana ; M4000
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 (MMK 2011) : . s.1264-1268
  human resources personnel planning
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Návrh metodického postupu vytvárania kompetenčného modelu pre vybranú kategóriu zamestnancov v ŽOS Trnava, a.s. : Diplomová práca
  Kollár Tomáš  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 70 s., CD-ROM
  methodology competency priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66989
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh systému implementácie tvorivých metód v riadení spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o. : Diplomová práca
  Morávek Marek  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  creativity tvorivé metódy tvorivosť priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67111
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Výstupy analýzy práce
  Koltnerová Kristína ; M4000  Holková Andrea ; M4000
  Quaere 2011 : . s.818-823
  analýza práce
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Návrh systému personálneho plánovania v spoločnosti GLEISTEIN SLOVAKIA, s.r.o. Trenčín : Diplomová práca
  Kosnovská Sylvia  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 85 s., CD-ROM
  personnel planning personnel management personálne plánovanie personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67818
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh systémových opatrení na zdokonalenie personálnych procesov v riadení ľudských zdrojov v I.D.C. Holding, a.s. : Diplomová práca
  Cíferská Hana  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 87 s., CD-ROM
  riadenie ľudských zdrojov priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67073
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh systému hodnotenia zamestnancov v FMB s.r.o. Bánovce nad Bebravou : Diplomová práca
  Lehocká Mária  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  kritériá hodnotenia priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67006
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Základy manažmentu
  Čambál Miloš ; M4000  Holková Andrea ; M4000 Lenhardtová Zuzana ; M4000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2011 . - 195 s
  ISBN 978-80-8096-138-1
  manažment
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book