Search results

 1. Environmentálna charakteristika procesov čistenia a odmasťovania v životnom cykle strojárskych výrobkov
  Svetský Štefan ; M250  Balog Karol (Thesis advisor) ; M5000 Polívka Ľudovít (Opponent) ; M390 Pauliková Alena (Opponent) Wittlingerová Zdenka (Opponent)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009 . - 147 s autoreferát
  čistenie odmasťovanie strojárske výrobky
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Recyklovanie formovacích zmesí spevňovaných fenolformaldehydovou živicou UMAFORM
  Murgaš Marián ; M230  Polívka Ľudovít ; M390 Pástor Peter ; M390 Pokusová Marcela ; M230
  Acta Metallurgica Slovaca . Roč. 11, mimoriadne č. 3 (2005), s.81-85
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Význam bioindikátorov pre monitoring ŽP : Bakalárska práca
  Golis Marián  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004
  MTF ; . - 56 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia životné prostredie bioindikácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Reštrukturalizácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa špecifikácie BSI-OHSAS 18001 vo firme A.S.A. Slovensko, s.r.o. : Diplomová práca
  Jastrabíková Karolína ; M390  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004 . - 100 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia bezpečnostný manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza modelu environmentálneho vzdelávania v Swedwood, s.r.o., o.z.Spartan, Trnava : Diplomová práca
  Ryšavý Peter  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 55 s príl
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Environmentálna chémia
  Škárka Bohumil ; M390  Polívka Ľudovít ; M390 Fendrich Emil ; M390 Hostín Stanislav Lacuška Miroslav
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 163 s
  ISBN 80-227-1973-0
  chémia environmentálna
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF8100
  SVF0001
  book

  book

 7. Technické využitie recyklácie odpadovej vody v domácnosti : Bakalárska práca
  Marušík Jozef  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 50 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Odpadové hospodárstvo na pracovisku Rušňové depo Bratislava : Bakalárska práca
  Pálka Peter  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 57 s
  priemyselná ekológia BOZ odpadové hospodárstvo
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Skúmanie podmienok realizácie environmentálneho manažérstva na ŽSR : Diplomová práca
  Ondrejáková Anna  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 82 s príl
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Požiarnotechnické zabezpečenie rušňov : Bakalárska práca
  Navara Jaroslav  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2003
  MTF ; . - 44 s
  priemyselná ekológia BOZ
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book