Search results

Records found: 52  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu36393^"
 1. Didaktická aplikácia na výpočet Jordanovho tvaru štvorcovej matice
  Stasová Katarína ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; 01.07.2021 ; informatika ; B-API . - 60 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2ABCC7F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
  Villantová Enikő ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; 01.07.2021 ; informatika ; B-API . - 57 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DB8C4F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Didaktická aplikácia na celočíselné riešenie sústavy lineárnych rovníc
  Popík Tomáš ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; 01.07.2021 ; informatika ; B-API . - 46 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=6327E39BEACEDA03070605820365&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R
  Štrba Tomáš ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; 02.07.2020 ; informatika ; B-API . - 39 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBC94CED1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Diskrétna matematika pre študentov aplikovanej informatiky FEI STU / aut. Jozef Kollár, Marcel Polakovič, rec. Martin Knor, Michal Zajac
  Kollár Jozef ; 035000  Polakovič Marcel ; 035000 Knor Martin ; 010220 (rec.) Zajac Michal ; 035000 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2020 . - 257 s.
  ISBN 978-80-227-5048-6
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI52190
  book

  book

 6. Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n
  Rybanský Adrián ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; 03.07.2019 ; 9.2.9. aplikovaná informatika ; B-API . - 25 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116127
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Reflexive sets of operators / aut. Janko Bračič, Cristina Diogo, Michal Zajac
  Bračič Janko  Diogo Cristina Zajac Michal ; 035000
  Banach Journal of Mathematical Analysis . Vol. 12, No. 3 (2018), s. 751-771
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Didaktická aplikácia pre riešenie úloh súvisiacich s determinantmi
  Bögi Oskár ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; 04.07.2018 ; 9.2.9. aplikovaná informatika ; B-API . - 42 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115980
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Examples of morphisms of operator effect algebras / aut. Michal Zajac
  Zajac Michal ; 035000 
  10th Workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control : . S. 57-58
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. 10th Workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control : ed. Michal Zajac, Igor Bock Kočovce, Slovak Republic. September 7-12, 2015
  Zajac, Michal, ; 035000 (Editor) Bock, Igor, ; 035000 (Editor)
  Workshop on functional analysis and its applications in mathematical physics and optimal control 10. September 7-12, 2015 Kočovce, Slovak Republic
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2015 . - 60 s.
  ISBN 978-80-227-4411-9
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.