Search results

 1. Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel na báze oxidov ťažkých kovov
  Svrbický Miroslav ; 061000  Kubliha Marian ; 061000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 16.09.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158300
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv cyklického pôsobenia vlhkosti na vlastnosti Polyamidu 66
  Šulíková Nikola ; 061000  Kubliha Marian ; 061000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158379
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Properties of PbO-Bi2O3-Ga2O3 Glasses Modified by Addition of Ag2O and Sb2O3 to Form Ag Nanoparticles / aut. Peter Kostka, K Jílková, Ondrej Bošák, Marian Kubliha, O Procházková, R Yatskiv
  Kostka Peter  Jílková K. Bošák Ondrej ; 061000 Kubliha Marian ; 061000 Procházková O. Yatskiv R.
  APMAS 2021 . S. 112
  heavy metal oxide glasses Silver nanoparticles electro-optic effects
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Eksperimentaľnoje issledovanije i modelirovanije električeskogo transporta v ščeločnych antimonitnych steklach / aut. Marian Kubliha, Ondrej Bošák, Peter Kostka, Vladimír Labaš, Svetlana Lukič - Petrovič, N Celic, Pavol Tanuška, Michal Kebísek, M.T Soltani
  Kubliha Marian ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 Kostka Peter Labaš Vladimír ; 061000 Lukič - Petrovič Svetlana Celic N. Tanuška Pavol ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Soltani M.T.
  Elektrochimija . Tom 57, No 7 (2021), s. 390-401
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Električeskije i dielektričeskije svojstva stekol sistemy Sb2O3-PbCl2-AgCl1 / aut. Ondrej Bošák, Marian Kubliha, Peter Kostka, Stanislav Minárik, Mária Dománková, David Le Coq
  Bošák Ondrej ; 061000  Kubliha Marian ; 061000 Kostka Peter Minárik Stanislav ; 067000 Dománková Mária ; 061000 Le Coq David
  Elektrochimija . Tom 57, No 7 (2021), s. 382-389
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Experimental and simulation of electric transport in alkali antimonite glasses / aut. Marian Kubliha, Ondrej Bošák, Petr Kostka, Vladimír Labaš, S Lukic-Petrovic, N Celic, Pavol Tanuška, Michal Kebísek, M.T Soltani
  Kubliha Marian ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 Kostka Petr Labaš Vladimír ; 061000 Lukic-Petrovic S. Celic N. Tanuška Pavol ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Soltani M.T.
  Russian Journal of Electrochemistry . Vol. 57, iss. 7 (2021), s. 688-699
  mixed alkaline effect electrical conductivity heavy metal oxide glasses
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Electrical and dielectric properties of Sb2O3-PbCl2-AgCl glass system
  Bošák Ondrej ; 061000  Kubliha Marian ; 061000 Kostka Petr Minárik Stanislav ; 067000 Dománková Mária ; 061000 Le Coq David
  Russian Journal of Electrochemistry . Vol. 57, iss. 7 (2021), s. 681-687
  antimony oxide-based glasses electrical conductivity ionic conductivity
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  book

  book

 8. Laser-operated optical anisotropy of novel rare earth doped TeO2-P2O5-ZnO-MxOy-PbF2glasses / aut. K Ozga, I.V Kityk, M Reben, E.S Yousef, Marian Kubliha, Ondrej Bošák
  Ozga K.  Kityk I.V. Reben M. Yousef E.S. Kubliha Marian ; 061000 Bošák Ondrej ; 061000
  Proceedings of SPIE . Vol. 11274, (2020), s. 1-8
  birefringence fluorotellurite glasses laser operated materials
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Vplyv vlhkosti na mechanické vlastnosti statického polyamidového lana
  Horák Michal ; 061000  Kubliha Marian ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151912
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv vybraných druhov väzbových činidiel na vulkanizáciu gumárenských zmesí
  Minarovičová Veronika ; 061000  Kubliha Marian ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151375
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book