Search results

 1. Správa o empirickom prieskume používateľov knižníc : Grantová úloha VEGA 1/9236/02 / Aut.: Steinerová, J. a kol.
  Steinerová Jela  Šušol Jaroslav Makulová Soňa Matthaeidesová Marta Rankov Pavol Verčeková Jana
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2004 . - 120 s
  informačná spoločnosť interakcia človeka s počítačom knižnice knihovníctvo
  informačný materiál
  book

  book

 2. Vyhľadávanie informácií v internete : Problémy, východiská, postupy
  Makulová Soňa 
  1. vyd.
  2002 : EL&T (Easy Learning & Teaching), 2002 . - 376 s
  ISBN 80-88812-16-X
  Internet-siete počítačové medzinárodné
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  MTF1010
  Vyhľadávanie informácií v internete

  book

 3. Fundamental concepts of language teaching
  Stern H.H. 
  Oxford : Oxford University Press, 2001 . - 582 s
  ISBN 0-19-437065-8
  výučba cudzích jazykov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. The study of second language acquisition
  Ellis Rod 
  Oxford : Oxford University Press, 2001 . - 824 s
  ISBN 0-19-437189-1
  výučba cudzích jazykov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Internet v riadení a obchode firmy : Zborník z 6. medzinárodevej konferencie. Bratislava, SK. 25.- 26. Okt. 2000
  Makulová Soňa (Compiler)  Burčík Vladimír (Compiler)
  Bratislava : EL&T (Easy Learning & Teaching), 2000 . - 123 s
  ISBN 80-88812-13-5
  elektronický obchod technika obchodu marketing internet elektronické bankovníctvo
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Sprievodca po Internete alebo Internet od A po Z / [aut.]Makulová,Soňa
  Makulová Soňa 
  Bratislava : EL&T (Easy Learning & Teaching), 1997 . - 471 s : Tab.,register
  ISBN 80-88812-03-8
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT4008
  book

  book

 7. Sprievodca po Internete alebo Internet od A po Z / [aut.] Makulová,Soňa
  Makulová Soňa 
  Bratislava : Easy Learning & Teaching, 1997 . - 471 s
  ISBN 80-88812-03-8
  počítačové siete elektronická pošta komunikačné siete
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0101
  SVF0100
  book

  book

 8. Sprievodca po Internete : Internet od A po Z / [aut]Makulová,Soňa
  Makulová Soňa 
  Bratislava : EL&T (Easy Learning & Teaching), 1997 . - 471 s
  ISBN 80-88812-03-8
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 9. Internet v riadení a obchode firmy / [aut]Makulová,Soňa;Burčík,Vladimír
  Makulová Soňa  Burčík Vladimír
  Bratislava : EL&T (Easy Learning & Teaching), 1996 . - 273 s
  ISBN 80-88812-02-X
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1200
  book

  book

 10. Sprievodca po Internete / [aut.] Makulová,Soňa
  Makulová Soňa 
  2.vyd.
  Bratislava : Easy Learning & Teaching, 1995 . - 143 s
  ISBN 80-88812-01-1
  počítačové siete Sanet Archie Parker World Wide Web WAIS Gopher Veronica Jughead Usenet
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  SVF3100
  book

  book