Search results

 1. Performance analysis and selection of wavelength channels based on the FWM effect influence in optical DWDM systems / aut. Rastislav Róka, Martin Mokráň
  Róka Rastislav ; 037000  Mokráň Martin
  Simulation Modelling Practice and Theory : . Vol. 118, (2022), Art. no. 102558 [15] s.
  DWDM system FWM effect simulation model Q-factor Wavelength channel selection
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569190X22000533
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
  Zeman Dávid ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-TLK . - 47 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=ADD66581470B3E4A184054D5D96A&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Dynamické prideľovanie vlnových dĺžok v sieti WDM-PON
  Vrabeľ Milan ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-TLK . - 45 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F29BDC4F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
  Lichý Marek ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-TLK . - 44 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=4A7927334F9373E9274EDD99785B&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Analýza efektívnosti využitia prenosovej kapacity optického vlákna použitím rôznych techník WDM : dátum obhajoby 27.8.2021
  Mokráň Martin ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 27.08.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : D-TLK . - 66 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127446
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
  Belaj Tomáš ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-TLK . - 33 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DB8C7F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Možnosti testovania na metalickom prenosovom médiu
  Homporová Claudia ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-MIKT . - 59 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45D2AF64635AB&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 8. Negatívne javy prostredia ovplyvňujúce prenosovú kapacitu optických systémov
  Horváth Csaba ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 22.10.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-MIKT . - 77 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45821F64635AB&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 9. Nové techniky spracovania optických signálov v optickom prenosovom a bezdrôtovom médiu
  Vanya Adam ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-MIKT . - 64 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1D055279E2D1258CB87D2C1E7F1A&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 10. Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
  Ďurčovič Norbert ; 037000  Róka Rastislav ; 037000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-MIKT . - 59 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=1D055279E2D1258CBE7D2D1E7F1A&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book