Search results

 1. Analýza vplyvu vzdutia v odľahčovacej komore na prietok odpadových vôd pomocou CFD simulácie
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 65, č. 1-2 (2022), s. 29-35
  odľahčovacia komora CFD analýza odpadové vody
  http://www.zzvh.sk/data/files/778_vodohospodarsky-spravodajca-01_02_2022_cc-webovka.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Analýza stokovej siete v meste Trnava
  Šutúš Marek ; 010280  Rózsa Gergely ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Juniorstav 2022 : . online, s. 431-435
  stoková sieť odľahčovacia komora znečistenie
  https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203474
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Ubľanská dolina – odkanalizovanie obcí Strihovec, Šmigovec, Hrabová Roztoka, Dúbrava
  Žolna Filip ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162265
  diplomová práca
  book

  book

 4. Rainwater harvesting and reuse from green roofs
  Charalampidou Eleni ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166076
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Vodárenstvo SR a jeho právna úprava v rámci sieťových odvetví
  Kováčová Zuzana ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153016
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Obnova zdravotno-vodohospodárskej infraštruktúry
  Ďuroška Peter ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159028
  diplomová práca
  book

  book

 7. Matematické modelovanie odtokového procesu v urbanizovanom území v kontexte klimatickej zmeny
  Wittmanová Réka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145680
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Variabilita povrchového odtoku a jej vplyv na kvalitu vôd v urbanizovanom území
  Marko Ivana ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145704
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Modern problems of water purification in the regions of the Russian Federation on the example of the Tambov region
  Portnov Maksim  Tarabrina Ekaterina Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 109-116
  plumbing reservoir the method of pulling water purification water supply system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Impact of urbanization on the sewer network catchments: pluvial floods
  Wittmanová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Šutúš Marek ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 10th Conference of Young Researchers - KOMVY 2021 : . CD-ROM, s. 153-160
  extreme precipitation pluvial floods sewer network urbanization
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article