Search results

Records found: 97  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu37088^"
 1. Návrh opatrení na zefektívnenie tvorby a využívania účtovných vnútropodnikových smerníc v informačnom systéme FONTIS, spol. s r.o. = Proposition of actions to raise effectivity of making and exploitation of book-keeping intradepartmental directions forinformation system of FONTIS, Ltd. : Bakalárska práca
  Parišková Kristína  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 57 s príl
  účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh racionalizácie personálneho rozvoja zamestnancov v spoločnosti Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice = Proposal for rationalization personal development of staff in company Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Čapkovičová Dominika  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 84 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika personálny rozvoj profesijná kariéra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Model finančného fungovania priemyselného podniku KOVOFINAL SK, a.s. Dubnica nad Váhom = Model of financial behaviour in the industrial company KOVOFINAL SK, a.s. Dubnica nad Váhom : Diplomová práca
  Gogová Jana  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 73 s príl., 1 CD-ROM
  finančná analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení najvýhodnejšej formy obstarania majetku z vlastných zdrojov, formou úveru alebo leasingom v spoločnosti VUJE, a.s. Trnava = Proposal of measure of dominant form providing properity from own source by credit or leasing form in company VUJE, a.c. Trnava : Bakalárska práca
  Kubovičová Silvia  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  financovanie podniku firemné financie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku v podmienkach BSH Drives and Pumps, s.r.o. Michalovce = Modern's methods appraisal of efficiency company in requirements BSH Drives and Pumps, Ltd. Michalovce : Diplomová práca
  Berenda Pavol  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 103 s príl., 1 CD-ROM
  výkonnosť podniku pridaná hodnota spokojnosť zákazníkov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti VETROPACK Nemšová, s.r.o. = Corporate culture and human resources management : Diplomová práca
  Krchňávek Anton  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  podniková kultúra riadenie ľudských zdrojov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Finančná analýza majetku spoločnosti JAKOS, a.s. Kostolište = Financial analysis of fortune JAKOS, joint-stock-company Kostolište : Diplomová práca
  Kršková Barbora  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 89 s príl (1 CD-ROM)
  finančná analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zefektívnenie súčasného stavu hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania pracovníkov v spoločnosti Dúbravanka R.F.T., a.s. Kráľová pri Senci = Proposition of Disposals for improvement of present state assessment allocation of employees, benefits and discharge of the employees : Bakalárska práca
  Kaderičová Jana  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zefektívnenie tvorby kalkulácií a tvorby cien v spoločnosti ZENTIVA, a.s. Hlohovec = Calculation and establishing prices in conditions of market economy : Bakalárska práca
  Duchoň Martin  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  kalkulácia cien kalkulácia nákladov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vypracovanie opatrení potrebných na porovnanie a vyhodnotenie ponúk jednotlivých leasingových spoločností pri obstaraní majetku a výber najvýhodnejšej ponuky v spoločnosti Tatrachema, v.d. Trnava = Refine measure, compare and select offers leasing companier bei comprate assets acquisition and selection of the best offers in company Tatrachema, v.d. Trnava : Bakalárska práca
  Heteňáková Ivana  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  leasing
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.