Search results

Records found: 152  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu37516^"
 1. Bytový dom
  Králová Alžbeta ; 010180  Pernišová Alena ; 010180 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99301
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Bytový dom
  Vodová Ivana ; 010180  Pernišová Alena ; 010180 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 20.06.2016 ; 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98856
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Bytový dom
  Dobiašová Andrea ; 010180  Pernišová Alena ; 010180 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 22.06.2016 ; 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99155
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Requirements and solution of barrier-free measures upon architectonic - construction solution of kitchen and bathroom in a flat of special determination
  Pernišová Alena ; V180 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 51-56
  barrier-free kitchen bathroom
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Drainage systems for sloping roofs and possibilities of rain water use
  Pernišová Alena ; V180 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 63-68
  drainage system roof rain water
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Proposal of architectonic - construction solution of barrier-free measures of entry premises in non-residential buildings specified for use by the public
  Pernišová Alena ; V180 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 57-62
  barrier-free door entrance
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 7. Dentálna klinika
  Lietavová Jana ; 010180  Pernišová Alena ; 010180 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 15.06.2016 ; 5.1.4. pozemné stavby ; I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117537
  diplomová práca
  book

  book

 8. Dom nábytku
  Šanoba Jaroslav ; 010180  Pernišová Alena ; 010180 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 16.06.2016 ; 5.1.4. pozemné stavby ; I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110647
  diplomová práca
  book

  book

 9. Banka
  Tőrők Gergely ; 010180  Pernišová Alena ; 010180 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 16.06.2016 ; 5.1.4. pozemné stavby ; I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119742
  diplomová práca
  book

  book

 10. Rodinný dom s veterinárnou ambulanciou
  Záňová Aneta ; 010180  Pernišová Alena ; 010180 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 16.06.2016 ; 5.1.4. pozemné stavby ; I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118186
  diplomová práca
  book

  book