Search results

 1. Finančný kontroling v teórii a praxi malých a stredných podnikov
  Sedliačiková Mariana  Šatanová Anna Foltínová Alžbeta
  Ekonomický časopis = Journal of Economics . Roč. 60, č. 9 (2012), s.949-966
  článok z periodika
  (2) - monografia
  article

  article

 2. Procesná analýza ako nástroj controllingu
  Foltínová Alžbeta  Foltínová Ľubica Soósová Veronika
  Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy . s.111-117
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  article

  article

 3. Nákladový controlling : príklady a prípadové štúdie
  Foltínová Alžbeta  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2009 . - 160 s
  ISBN 978-80-8078-286-3
  kontroling náklady kalkulácia nákladov
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 4. Nákladový controlling
  Foltínová Alžbeta 
  Bratislava : Sprint, 2007 . - 451 s
  ISBN 978-80-89085-70-5
  kontroling náklady kalkulácia nákladov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 5. Vnútropodnikový controlling
  Foltínová Alžbeta  Kalafutová Ľudmila
  1.
  Bratislava : Elita, 1998 . - 248 s
  ISBN 80-8044-054-9
  controlling
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5110
  book

  book