Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie tvorby cien ako nástroja komunikácie so zákazníkom v podniku Stolárstvo Rudolf Kobelár
  Golejová Simona ; M  Bednárik Jaroslav (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 48s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management quality komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87578
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia pracovného výkonu zamestnancov v podniku INTERGLASS, s. r. o. Slovakia, Medzilaborce
  Palaščaková Ivana ; M  Bednárik Jaroslav (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 64s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94540
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie motivácie a stimulácie zamestnancov v podniku FALCO SK, s. r. o., Banská Štiavnica
  Kapuríková Martina ; M  Bednárik Jaroslav (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 49s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management pracovná motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87306
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Projekt APVV na základe zmluvy č. LPP-0384-09: "Koncept HCS modelu 3E vs. koncept corporate social responsibility (CSR)" : elektronický zdroj Záverečná správa, 1.9. 2009 - 7. 6. 2013 / aut. Peter Sakál, Jaroslav Bednárik, Rastislav Beňo, Lucia Božiková, Katarína Drieniková, Helena Fidlerová, Bartolomej Hajnik, Gabriela Hrdinová, Domingos Jacinto Assuncao, Veronika Kaiserová, Petra Marková, Viera Marková, Oliver Moravčík, Ľubica Mrvová, Tomáš Naňo, Jan Prachař, Štefan Svetský, Michaela Tokárová, Jozef Zlocha, Ján Závadský, Zuzana Závadská, Ľubomír Šmida, Jana Štefánková, Jana Hroncová-Vicianová
  Sakál Peter ; M4000  Bednárik Jaroslav ; M190 Beňo Rastislav ; M4000 Božiková Lucia ; M4000 Drieniková Katarína ; M4000 Fidlerová Helena ; M4000 Hajnik Bartolomej ; M250 Hrdinová Gabriela ; M4000 Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 Kaiserová Veronika ; M4000 Marková Petra ; M4000 Marková Viera Moravčík Oliver ; MN7000 Mrvová Ľubica ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Prachař Jan Svetský Štefan ; M250 Tokárová Michaela ; M4000 Zlocha Jozef ; M4000 Závadský Ján Závadská Zuzana Šmida Ľubomír ; M4000 Štefánková Jana ; M9200 Hroncová-Vicianová Jana
  1. vyd.
  Trnava MTF STU 1. júla 2013 . - CD-ROM [11 s.]
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Personnel strategy as part of corporate strategy in environmentally oriented crisis management
  Bednárik Jaroslav ; M190 
  Problemy funkcionirovanija i razvitija territoriaľnych sociaľno-ekonomičeskich sistem. Časť 2 : . s.188-192
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Methodology of human resources preparatio in the sphere of environmentally oriented crisis management
  Bednárik Jaroslav ; M190 
  Radioelektronika, elektrotechnika i energetika. Tezisy dokladov. Tom 2 : . s.240-241
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Pripravenosť ľudských zdrojov pre oblasť environmentálne orientovaného krízového manažmentu
  Bednárik Jaroslav ; M190  Sakál Peter ; M4000
  Špecifiká marketingu služieb a regionálneho marketingu : . s.6-14
  riadenie ľudských zdrojov HCS model 3E krízový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Návrh opatrení na skvalitnenie prípravy personálu pre oblasť environmentálneho manažmentu v podniku ŽOS Trnava, a.s. = Proposal of actions to enhancement the educational of personnel for field of environment management in the enterprise called ŽOS Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Orlíková Gabriela  Bednárik Jaroslav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 90 s 1 CD-ROM
  environmentálne manažérske systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zefektívnenie periodickej prípravy personálu z oblasti EMS a ZPH v podniku SE, a.s., závod Elektrárne Vojany = Proposal of measures to increase efficiency of staff periodic training in the field of EMS and serious industrial accidents (SIA) in the SE, a.s., power station Vojany : Bakalárska práca
  Šamudovský Jaroslav  Bednárik Jaroslav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 59 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment environmentálne manažérske systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Education and Development of Employees
  Bednárik Jaroslav ; M190 
  Nové trendy v marketingu : . s.20-21
  vzdelávanie zamestnancov jazyková príprava
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article