Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu3951^"
 1. Ultrasonic measurements and technologies
  Kočiš Štefan  Figura Zdenko
  1.ed.
  London : Chapman and Hall, 1996 . - 218 s
  ISBN 0-412-63850-9
  ultrazvuk ultrazvukové meracie metódy ultrazvukové prevodníky ultrazvukové snímače technická diagnostika nedeštruktívne skúšanie materiálov
  monografia
  book

  book

 2. Matematické vzorce / [aut]Bartsch,Hans Jochen
  Bartsch Hans-Jochen 
  3.revid.vyd.
  Praha : Mladá fronta, 1996 . - 831 s
  ISBN 80-204-0607-7
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3100
  book

  book

 3. Meranie prúdenia vzduchu a korekcia jeho vplyvu pri elektroakustickom snímaní súradníc : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 : Obh. 10.12.1992 / [aut.] Bystriansky,Pavol, Ing.; Škol. Kočiš,řtefan
  Bystriansky Pavol  Kočiš Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1992 . - 115 s : príl + Autoref.1992, 16 s
  merania prúdenia vzduchu
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Generovanie a snímanie ultrazvukových impulzov pre meranie priestorových súradníc : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 / [aut.] Toman,Miroslav, Ing.; Škol. Kočiš,řtefan
  Toman Miroslav ; E1110  Kočiš Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 136 s : príl
  generovanie ultrazvukových vĺn snímanie ultrazvukových vĺn elektroakustické meniče piezoelektrické meniče elektroatatické meniče elektrický výboj tlejivý výboj
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Senzorický systém pre určenie priestorových súradníc robota : Priebežná váskumná správa čiastkovej úlohy ŠPZV III-8-2/03 (F-432)
  Kočiš Štefan (Research team head)  Toman Miroslav ; E1110 Oravec Július ; E250 Bystriansky Pavol Olejček Vladimír ; E050
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 49 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Senzorický systém pre určenie priestorových súradníc robota III-8-2/03-1. Fluidné snímače malých vzdialeností III-8-2/03-2 : Záverčná správa
  Kočiš Štefan (Research team head)  Bystriansky Pavol Oravec Július ; E250 Olejček Vladimír ; E050 Sedláček Milan Toman Miroslav ; E1110 Volauf Peter ; E170 Spurná Nadežda ; E110 Lipták Ondrej Georgiev Ivan Drahoš Peter ; E010 Kutiš Kamil Rakšányi Peter ; V120 Šturcel Ján ; E1110
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 99 s príl.
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 7. Elektroakustické zaměřování místa zemního rozruchu : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 : Obh. 16.02.1989 / [aut.] Horák,Zdeněk, Ing.; Škol. Kočiš,řtefan
  Horák Zdeněk  Kočiš Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 114 s Autoref.1988, 17 s
  Meracia technika šírenie signálu číslicové spracovanie signálov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Navrhovanie komponentov robotov / [aut.] Kočiš,řtefan
  Kočiš Štefan 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 156 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Matematické vzorce
  Bartsch Hans-Jochen 
  2.revid.vyd.
  Praha : SNTL, 1987 . - 832 s
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  SVF1102
  book

  book

 10. Matematické vzorce / [aut.] Bartsch,Hans-Jochen
  Bartsch Hans-Jochen 
  2.vyd.
  Praha : SNTL, 1987 . - 832 s
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0002
  book

  book