Search results

Records found: 98  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu39998^"
 1. Základní přehled využívaní finanční a ekonomické analýzy v podnicích z odvětví kovovýroba, hutnictví a strojírenství operujících ve Slovenské republice / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr
  Baran Dušan  Pastýr Andrej ; 064000
  Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu : . S.10-18
  finančná analýza pomerové ukazovatele predikčné modely
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Horizonty podnikateľského prostredia II. Business environment horizons II : vedecká konferencia, 8.november 2013, Bratislava
  Kajanová Jana (Editor) ; R2020  Baran Dušan (rec.) ; C240 Zatrochová Monika (rec.) ; 902024
  1. vyd
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013 . - 295 s
  ISBN 978-80-223-3498-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (6) - článok
  book

  book

 3. Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy podniku pre malé a stredné podniky : Dizertačná práca
  Horváthová Silvia ; M4000  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 161 s., autoreferát, CD-ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45875
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Význam riadenia pracovného výkonu pre výkonnosť firiem v podnikovej praxi
  Ilavský Martin ; M4000  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  priemyselné manažérstvo Industrial Management key performance indicators performance management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54855
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Analýza implementácie podsystému riadenia controlling v podnikovej sfére
  Luco Silver ; M4000  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  priemyselné manažérstvo Industrial Management controlling riadenie ekonomika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54856
  dizertačná práca
  book

  book

 6. Analýza implementácie podsystému riadenia controlling v podnikovej sfére = The Analysis of Controlling Management Subsystem Implementation : Dizertačná práca
  Luco Silver ; M4000  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 165 s
  controlling projektové riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh metodiky zavádzania logistických koncepcií v manažérstve výroby malých a stredných priemyselných podnikov = Methodology proposal of logistic conceptions implementation in the production management of small- and medium-size industrial enterprises : Dizertačná práca
  Kuperová Martina ; C240  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 157 s príl
  logistika logistické systémy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Význam riadenia pracovného výkonu pre výkonnosť firiem v podnikovej praxi = Importance of Labour Efficiency Management for Company Performance in Practice : Dizertačná práca
  Ilavský Martin ; M4000  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 135 s príl.
  performance management riadenie výkonnosti výkonnosť podniku motivácia manažment
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Finančno-ekonomická analýza podniku v paxi
  Baran Dušan ; C240  Pálfy A. Čvančarova Zuzana Olejník Pavol
  2. vyd.
  Bratislava : IRIS, 2008 . - 132 s
  ISBN 978-80-89238-13-2
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 10. Aplikácia reengineeringu na úrovni malých a stredných podnikov : Dizertačná práca
  Mikloš Martin ; M190  Baran Dušan (Thesis advisor) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 145 s autoreferát
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.