Search results

 1. Zhlukovanie cytometrických dát
  Hroncová Nikoleta ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142015
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Vytváranie profilov odberov elektrickej energie
  Kaprál Milan ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142035
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Vytváranie profilov odberov elektrickej energie
  Mensatorisová Denisa ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143280
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Skladanie DNA sekvencií
  Martinkovič Tomáš ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110091
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Predikcia odberov elektrickej energie
  Ogurčák Vladimír ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119293
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Metódy zostavovania DNA sekvencií
  Kompas Šimon ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 56 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110060
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Rozpoznávanie aktivít za použitia mobilných senzorov
  Marcoňák Matej ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2 . - 52 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110087
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Vytváranie vizuálnych kódových kníh
  Rabčan Juraj ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : I-IS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110083
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Modelovanie vzťahov pomocou regresnej analýzy
  Fašánek Michal ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - 36 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97044
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Analýza časových radov
  Janečková Katarína ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - 51 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97116
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book