Search results

 1. Vývoj vozidla AGV na báze PLC: integrovaná bezpečnosť
  Kubán Adrián ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 88 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137597
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Simulácia technologických procesov pomocou prostredia SIMIT
  Durdy František ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 76 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130999
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Automatizácia úpravne vody pre výrobu demineralizovanej vody používanej na výrobu epichlórhydrínu
  Grejták Jaroslav ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 73 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130992
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Vývoj vozidla AGV riadeného pomocou PLC
  Kubán Adrián ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 44 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126644
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Riadenie tepelno-vlhkostnej pohody v budovách
  Ocharovich Peter ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 64 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128098
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Riadenie modelu výrobnej linky s pomocou PLC
  Pavelek Matúš ; 031000  Mrafko Leo ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 45 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128101
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Digits recognition with beagleboard platform / aut. Richard Borbély, Michal Blaho, Leo Mrafko, Tatiana Mudráková
  Borbély Richard ; 030000  Blaho Michal ; E011 Mrafko Leo ; E011 Mudráková Tatiana ; E011
  Technical computing Prague 2015 : . CD-ROM, [6] s.
  http://www2.humusoft.cz/www/papers/tcp2015/010_borbely.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Motion control implementation in PAC / aut. Ladislav Körösi, Jana Paulusová, Leo Mrafko
  Körösi Ladislav ; 031000  Paulusová Jana ; 031000 Mrafko Leo ; 031000
  Process control 2015 : . S. 244-249
  PAC motion control PLC open CAN open
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Viacosé polohovanie s využitím Profinetu
  Belica Peter ; 031000  Mrafko Leo (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : I-ROB . - 63 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110793
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Vývoj algoritmov pre AGV na báze PLC
  Durdy František ; 031000  Mrafko Leo (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-PI . - 38 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96759
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book