Search results

 1. Sebepoznání, sebeřízení a stres : praktický atlas sebezvládání / aut. Jiří Plamínek
  Plamínek Jiří 
  3., dopl. vyd.
  Praha Grada 2013 . - 192 s.
  ISBN 978-80-247-4751-4
  osobný rozvoj psychológia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Sebepoznání, sebeřízení a stres

  book

 2. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět
  Plamínek Jiří 
  2., dopl. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 198 s
  ISBN 978-80-247-4484-1
  komunikácia interpersonálna komunikácia komunikačné spôsobilosti
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  Komunikace a prezentace

  book

 3. Vzdělávání dospělých : Průvodce pro lektory, účastníky a zadavatele
  Plamínek Jiří 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2010 . - 318 s
  ISBN 978-80-247-3235-0
  vzdelávanie dospelých
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  Vzdělávání dospělých

  book

 4. Řízení podle kompetencí : Management by Competencies v praxi. Strategické směřování firmy. Řízení procesů a zdrojů. Zvládání ohrožujících situací. Rozdělení rolí a úloh. Hodnocení a motivace lidí
  Plamínek Jiří  Fišer Roman
  1. vyd
  Praha : Grada, 2005 . - 180 s
  ISBN 80-247-1074-9
  manažment profesijné kompetencie ľudský kapitál podnikový manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Vedení lidí, týmů a firem : Praktický atlas managementu
  Plamínek Jiří 
  2. přepr. a rozšíř. vyd. (dotisk 2006)
  Praha : Grada, 2005 . - 175 s
  ISBN 80-247-1092-7
  manažment manažérske vzdelávanie riadenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Sebeřízení : Praktický atlas managementu cílů, času a stresu
  Plamínek Jiří 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2004 . - 182 s
  ISBN 80-247-0671-7
  manažment personálny medziľudská komunikácia sebazdokonaľovanie ľudské zdroje
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0120
  book

  book

 7. Vedení lidí, týmů a firem : Praktický atlas managementu
  Plamínek Jiří 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2002 . - 151 s
  ISBN 80-247-0403-X
  manažment manažérske vzdelávanie riadenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 8. Synergický management : Vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech
  Plamínek Jiří 
  1. vyd.
  Praha : ARGO, 2000 . - 328 s
  ISBN 80-7203-258-5
  manažment Vzťahy ľudské
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF0100
  book

  book