Search results

 1. Rozbor vybraných metód merania odchýlky kolmosti a ich implementácia do výrobnej praxe : Dizertačná práca
  Vojtek Rastislav  Janáč Alexander ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 116 s
  meranie odchýlky meranie kolmosti
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza vyhodnotenia vybraných parametrov drsnosti povrchu na krátkych úsekoch : Diplomová práca
  Kleinedlerová Ivana ; M250  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Vojtek Rastislav (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 77 s 1 CD-ROM
  drsnosť povrchu metódy merania mikrogeometria
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Infraštruktúra pre výkon činnosti laboratórií, vplyvy na výkon meraní a skúšok. Požiadavky na spôsobilosť laboratórií a meracích pracovísk
  Vojtek Rastislav  Kleinedler Peter ; M250
  Činnosť manažéra firemnej metrológie : . s.1-6
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Rozbor vplyvov na meranie dĺžky a stanovenie neistôt pri kalibrácii meradiel geometrických veličín
  Vojtek Rastislav  Kleinedler Peter ; M250
  Meranie dĺžky a kalibrácia meradiel dĺžky : . s.1-21
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 5. Analysis of methods of determining recalibration beginning interval of measurement equipment
  Kleinedler Peter ; M250  Vojtek Rastislav Janáč Alexander ; M3000 Áčová Miroslava ; M160
  ICPM 2007. IV.International Congress on Precision Machining 2007 : . s.231-234, vol. 2
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Návrh optimálnej metódy merania odchýlky kolmosti vo výrobnej praxi : Diplomová práca
  Bulko Juraj  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Vojtek Rastislav (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 66 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby meranie odchýlky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Optimalizácia metód merania odchýlok tvaru a polohy na súradnicových meracích strojoch : Diplomová práca
  Ďurdík Peter  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Vojtek Rastislav (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD)
  technológie strojárskej výroby Súradnicové meracie stroje meranie odchýlky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Analýza vybraných zložiek metrologickej činnosti a jej aplikácia vo výrobnom procese
  Vojtek Rastislav  Kleinedler Peter ; M250
  XXV. zhromaždenie KZ SR : . s.1-7
  strojárska metrológia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Zdroje neistôt pri meraní. Sources of measurement of uncertainty
  Vojtek Rastislav  Kleinedler Peter ; M250
  SEMDOK FŠT 2005 :
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Návrh optimálnej metódy merania valcovitosti vo výrobnom procese : Diplomová práca
  Vojtek Rastislav  Maduda Miroslav (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 1997
  MTF ; . - 99 s
  Meranie valcovitosti Procesy výrobné Strojárska technológia-obrábanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book