Search results

 1. Bytový dom
  Csőz Orsolya ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143409
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Bytový dom
  Hakszer Tomáš ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143930
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Bytový dom
  Kántorová Evelin ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144214
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Bytový dom
  Kósová Laura ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144209
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Bytový dom
  Madarászová Gabriela ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143389
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Bytový dom
  Tóthová Tímea ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144274
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Centrála banky
  Paulen Vladimír ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152266
  diplomová práca
  book

  book

 8. Obchodné centrum
  Tóth Róbert ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145259
  diplomová práca
  book

  book

 9. Bytový dom
  Csibová Kamilla ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136704
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Hotel s welnesom
  Kubička Matej ; 010180  Žilinský Juraj ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144805
  diplomová práca
  book

  book