Search results

Records found: 104  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu42265^"
 1. Vodík a jeho vlastnosti / aut. Iveta Ondrejkovičová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190 
  Alternatívne zdroje energie - vodíkové technológie / . S. 81-94
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Dušan Berkeš, Paula Brandeburová, Denisa Cagardová, Pavla Hájovská, Aleš Ház, Svetlana Hrouzková, Mário Izakovič, Viera Jančovičová, Marián Janek, Erik Klein, Vladimír Lukeš, Tomáš Mackuľak, Martina Machková, Lucia Minarovičová, Andrea Škulcová, Daniela Šmogrovičová, Katarína Vizárová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Berkeš Dušan ; 048140 Brandeburová Paula ; 042120 Cagardová Denisa ; 045280 Hájovská Pavla ; 049160 Ház Aleš ; 049380 Hrouzková Svetlana ; 041000 Izakovič Mário ; 042190 Jančovičová Viera ; 049160 Janek Marián ; 042110 Klein Erik ; 045210 Lukeš Vladimír ; 045280 Mackuľak Tomáš ; 046290 Machková Martina ; 041000 Minarovičová Lucia ; 040250 Škulcová Andrea ; 046290 Šmogrovičová Daniela ; 044000 Vizárová Katarína ; 049380
  Bratislava, FCHPT STU, 2020 . - 185 s.
  ISBN 978-80-8208-043-1
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Synthesis and structure of iron complexes, chloride and perchlorate salts with [mpcH]+ cation (mpc = methyl-3-pyridylcarbamate) / aut. Mário Izakovič, Zuzana Lukačovičová, Iveta Ondrejkovičová, Marian Koman, Ján Moncoľ
  Izakovič Mário ; 042190  Lukačovičová Zuzana Ondrejkovičová Iveta ; 042190 Koman Marian ; 042190 Moncoľ Ján ; 042190
  Book of Abstracts – XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic, and Applied Inorganic Chemistry . S. 47-47
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 4. Arzén a jeho zlúčeniny / aut. Iveta Ondrejkovičová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190 
  Chémia, biológia a životné prostredie . S. 57-71
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta
  article

  article

 5. The effect of Cd(II) complexes with nicotinamide (NA) on microalgae growth, production of chlorophylls, oxygen evolution and Cd adsorption / aut. Agáta Fargašová, Alexandra Filová, Iveta Ondrejkovičová, Tomáš Mackuľak
  Fargašová Agáta  Filová Alexandra Ondrejkovičová Iveta ; 042190 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Chemical Papers / . Vol. 72, iss. 9 (2018), s. 2273-2281
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Kadmium a jeho zlúčeniny / aut. Iveta Ondrejkovičová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190 
  Chemické látky a zdravie / . S. 53-68
  článok zo zborníka
  ACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta
  article

  article

 7. Štúdium prípravy a vlastností koordinačných zlúčenín železa s vybranými derivátmi pyridínu
  Jurovatá Monika ; 042190  Ondrejkovičová Iveta ; 042190 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 28.05.2018 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136295
  diplomová práca
  book

  book

 8. The new heteroligand complexes of Iron(III/II) / aut. Marian Koman, Ján Moncoľ, Iveta Ondrejkovičová, Robert Uhrecký, Darina Lacková
  Koman Marian ; 042190  Moncoľ Ján ; 042190 Ondrejkovičová Iveta ; 042190 Uhrecký Robert Lacková Darina
  Development of Materials Science in Research and Education. DMSRE 2018 : . S. 29
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 9. Materiály a technológie pre budúcnosť / aut. Iveta Ondrejkovičová, Ľuboš Bača, Monika Bakošová, Pavol Daučík, Elena Hájeková, Mário Izakovič, Viera Khunová, Juraj Oravec, Ján Šajbidor, Peter Šimko, Anna Vasičkaninová, Katarína Vizárová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Bača Ľuboš ; 042110 Bakošová Monika ; 047220 Daučík Pavol ; 048130 Hájeková Elena ; 048130 Izakovič Mário ; 042190 Khunová Viera ; 049370 Oravec Juraj ; 047220 Šajbidor Ján ; 044000 Šimko Peter ; 040250 Vasičkaninová Anna ; 047220 Vizárová Katarína ; 049380 Gál Lukáš ; 049160 (rec.) Kaliňáková Barbora ; 043000 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU v Bratislave 2017 . - 142 s.
  ISBN 978-80-89597-66-6
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 10. Praktikum z anorganickej chémie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Mário Izakovič, Anna Mašlejová, Blažena Papánková, Miroslav Tatarko ; rec. Mária Kohútová, Jozef Tatiersky, Zuzana Vargová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Izakovič Mário ; 042190 Mašlejová Anna ; 042190 Papánková Blažena ; 042190 Tatarko Miroslav ; 042190 Kohútová Mária (rec.) Tatiersky Jozef (rec.) Vargová Zuzana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU v Bratislave 2017 . - 324 s.
  ISBN 978-80-89597-69-7
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book