Search results

 1. NDT study of precipitation processes in thermally aged Fe-20Cr alloy / aut. Jarmila Degmová, Vladimír Kršjak, Stanislav Sojak, Július Dekan, Martin Petriska, Peter Mikula, Michal Kotvas
  Degmová Jarmila ; 036000  Kršjak Vladimír ; 036000 Sojak Stanislav ; 036000 Dekan Július ; 036000 Petriska Martin ; 036000 Mikula Peter ; 036000 Kotvas Michal
  Journal of Nuclear Materials . 547, (2021), art.no.152799
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022311521000222
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. ADVANCED SMALL-SCALE TESTING OF PERSPECTIVE MATERIALS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
  Degmová Jarmila ; 039140  (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 20.04.2021 ; Degreee discipline : fyzika ; Degree program : null
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=84034
  habilitačná práca
  book

  book

 3. Sledovanie degradácie mechanických vlastností konštrukčných materiálov jadrových zariadení s dôrazom na využitie metódy nanoindentácie a pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
  Gatciová Andrea ; 036000  Degmová Jarmila ; 036000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 07.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-JFI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158687
  diplomová práca
  book

  book

 4. MBN characterization of RPV model steels / aut. Jarmila Degmová, Vladimír Kršjak, Július Dekan, Peter Mikula
  Degmová Jarmila ; 036000  Kršjak Vladimír ; 036000 Dekan Július ; 036000 Mikula Peter ; 036000
  Acta Physica Polonica A . Vol. 137, No. 5 (2020), s. 1000-1002
  http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/137/app137z5p126.pdf
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Near-surface investigation of positron diffusion length in helium-implanted Fe9Cr and its ODS variant / aut. Jarmila Degmová, Vladimír Kršjak, Tielong Shen, Jana Šimeg Veterníková, Andrea Gatciová, Stanislav Sojak, Petr Hruška
  Degmová Jarmila ; 036000  Kršjak Vladimír ; 036000 Shen Tielong Šimeg Veterníková Jana ; 036000 Gatciová Andrea ; 030000 Sojak Stanislav ; 036000 Hruška Petr
  Applied Surface Science . Vol. 538, (2020), Art. no. 148004 [5] s.
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433220327616
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Analýza blízko-povrchového poškodenia radiačne exponovaných feriticko/martenzitických ocelí
  Korpáš Erik ; 036000  Degmová Jarmila ; 036000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-JFI . - 76 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F5195A1FF5FC8574504AACDFA517&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 7. Využitie metódy magnetického Barkhausenovho šumu na sledovanie mikroštrukturálnych zmien v materiáloch určených pre jadrové aplikácie
  Kotvas Michal ; 036000  Degmová Jarmila ; 036000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave, FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-JFI . - 80 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C84FB711BBBA89&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 8. Microstructural characterization of bubble nucleation and swelling in He-Implanted Fe-9Cr steel / aut. Vladimír Kršjak, Jarmila Degmová, Stanislav Sojak, Vladimír Slugeň, Pavol Noga
  Kršjak Vladimír ; 036000  Degmová Jarmila ; 036000 Sojak Stanislav ; 036000 Slugeň Vladimír ; 036000 Noga Pavol
  NENE 2020 : . Art. no. 1106 [7] s.
  https://arhiv.djs.si/proc/nene2020/pdf/NENE2020_1106.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Positron annihilation spectroscopy study of vacancy-type defects in He implanted polycrystalline α-SiC / aut. Bingsheng Li, Vladimír Kršjak, Jarmila Degmová, Zhiguang Wang, Tielong Shen, Hui Li, Stanislav Soják, Vladimír Slugeň, Atsuo Kawasuso
  Li Bingsheng  Kršjak Vladimír ; 036000 Degmová Jarmila ; 036000 Wang Zhiguang Shen Tielong Li Hui Sojak Stanislav ; 036000 Slugeň Vladimír ; 036000 Kawasuso Atsuo
  Journal of Nuclear Materials . Vol. 535, (2020), Art. no. 152180 [9] s.
  He implantation Polycrystalline α-SiC Positron annihilation spectroscopy Vacancy-type defects annealing
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022311519313406
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 10. Microstructural properties of unirradiated RPV model steels revealed by doppler broadening spectroscopy / aut. Jarmila Degmová, Vladimír Kršjak, Matej Zlatar, Martin Petriska, Stanislav Sojak, Jana Šimeg Veterníková
  Degmová Jarmila ; 036000  Kršjak Vladimír ; 036000 Zlatar Matej Petriska Martin ; 036000 Sojak Stanislav ; 036000 Šimeg Veterníková Jana ; 036000
  APCOM 2019 : . Art. no. 020008 [4] s.
  https://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5119461?class=pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article