Search results

 1. Návrh prípravku na upínanie drevotrieskových dosiek pre vŕtanie
  Rybárik Ján ; 063000  Charbula Jozef ; 063600 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=105916
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Ideový návrh obrábacieho stroja a výroba vybraných častí
  Vrtiel Štefan ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 174 . - 50s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies milling obrábací stroj frézovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112357
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Stavebnicové prípravky, ich prvky a oblasti ich použitia
  Hudecová Božena ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 178 . - 49s CD
  výrobné technológie Production Technologies clamping fixture workpiece obrobok upínací prípravok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112501
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Diagramy čela a chrbta rezných nástrojov
  Kováč Samuel ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78661
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Stavebnicové nástrojové systémy
  Babušek Róbert ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies modular system obrábanie modulárny systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78922
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Stroje, prípravky, brúsne nástroje pre ostrenie nástrojov
  Kosnáč Jozef ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79363
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Modelovanie a návrh výroby čerpadla pomocou CAD / CAM
  Tillinger Tomáš ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies design modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94577
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Použitie nekonvenčných materiálov, prvkov a princípov pri konštrukcii obrábacích strojov
  Rovný Oliver ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012 . - 49s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies machine tool obrábacie stroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66168
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh vonkajšej tvarovej reznej platničky pomocou CAD software
  Duga Dušan ; M  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012 . - 51s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies Pro/Engineer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57905
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Konštrukcia nástrojov na počítači : Bakalárska práca
  Pánik Pavol  Charbula Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 58 s., CD-ROM
  konštrukcia CAD constructing CAD počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58038
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book