Search results

 1. Vizualizačná podpora systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 pre ich poznávanie, implementovanie, udržiavanie a neustále zlepšovanie / aut. Alena Pauliková
  Pauliková Alena ; 064000 
  Q magazín : . č. 1 (2022), s. 1-10
  manažérstvo kvality manažérske systémy vizualizácia
  https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/c2cee72b-63b6-438f-ad28-ad9a0c61a4fa
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Kľúčové ukazovatele výkonnosti : Užitoční pomocníci pri hodnotení strojárskych procesov / aut. Tomáš Brlej, Alena Pauliková
  Brlej Tomáš ; 064000  Pauliková Alena ; 064000
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 26, č. 2 (2022), s. 79-81
  kľúčové ukazovatele výkonu
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Štrukturalizácia materiálových vstupov a zdrojov pre zvýšenie efektívnosti výkonu pomocou rozlišovacích kódov v PPA ENERGO s.r.o.
  Lukačovič Milan ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158276
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vizualizácia štandardov systémov manažérstva kvality pomocou modelu siete Malého sveta
  Solik Miroslav ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151946
  diplomová práca
  book

  book

 5. Hodnotenie fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže v pracovnom prostredí výrobnej prevádzky pomocou integrácie molekulových modelov
  Ubárová Monika ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-PMAN . - 176 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138323
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 6. Work environment, mental and physical workload in relation to the sustainability of an industrial plant / aut. Jarmila Blahová, Alena Pauliková
  Blahová Jarmila ; 060100  Pauliková Alena ; 064000
  INTED 2021 : . S. 1
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 7. Zlepšovanie efektivity vybraných strojárskych technológií v Centre excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU pomocou zavedenia doplnkových zariadení
  Vojtková Nikola ; 063000  Pauliková Alena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158400
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Objektivizácia faktorov pracovného prostredia Centra excelentnosti 5-osového obrábania CE5AM MTF STU
  Mužíková Veronika ; 063000  Pauliková Alena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158436
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh znižovania počtu nezhodných výrobkov s využitím optimalizácie postupov riadenia kvality v HKS Forge, s.r.o.
  Bohunická Lucia ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-KPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160342
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie vybraných procesov MTF STU prostredníctvom samohodnotenia
  Medveďová Janka ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-KPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165748
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book