Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu43591^"
 1. Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.J. Rousseaua)
  Javorská Andrea (Editor)  Chabada Michal (Editor) Gáliková Silvia (Editor) Sucharek Pavol (rec.) Kalaš Andrej (rec.)
  1. vyd.
  Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013 . - 425 s
  ISBN 978-80-558-0460-6
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book

 2. Univerzálne zariadenie na meranie účinkov krútenia nosníkov : Číslo úžitkového vzoru: 6389, Dátum zápisu : 22.1.2013
  Sedlár Tibor ; E400  Murín Justín ; E400 Královič Viktor ; E400 Kalaš Andrej ; E400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2013 . - 10 s
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 3. Numerical Analysis and Measurement of Non-Uniform Torsion
  Murín Justín ; E020  Sedlár Tibor ; E180 Královič Viktor ; E400 Goga Vladimír ; E020 Kalaš Andrej ; E180 Aminbaghai Mehdi
  Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [18] s.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Zariadenie na meranie účinkov stiesneného krútenia tenkostenných profilov : Užitkový vzor č. 6017, dátum účinnosti: 3.2.2012
  Murín Justín ; E020  Sedlár Tibor ; E180 Kalaš Andrej ; E180 Královič Viktor ; E180
  2012 . - 7 s
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 5. Measurement and Solution of Torsion with Warping of Open Thin Walled Cross-Sections
  Murín Justín ; E020  Sedlár Tibor ; E180 Královič Viktor ; E180 Kalaš Andrej ; E180 Aminbaghai Mehdi Goga Vladimír ; E020
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings :
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Zariadenie na diaľkové zablokovanie spojkového systému automobiul : Užitkový vzor č. 5770, dátum sprístupnenia: 2.5.2011
  Kalaš Andrej ; E180 
  2011 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 7. Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : Šiesty zväzok His - Im
  Bošanský Miroslav ; J0030  Kovár Vladimír ; C2110 Paukov Marián ; J920 Velichová Daniela ; J0080 Huba Mikuláš ; E010 Hubinský Peter ; E011 Jurišica Ladislav ; E010 Kozák Štefan ; E010 Rosinová Danica ; E010 Šturcel Ján ; E1110 Žáková Katarína ; E010 Franek Jaroslav ; E250 Jahn Peter ; E250 Sláma Jozef ; E040 Kalaš Andrej ; E180 Rajčok Matúš Marko Ľubomír ; E170 Zajac Michal ; E050 Červeň Ivan ; E150 Barančok Drahoslav ; E150 Cirák Július ; E060 Klug Ľudovít ; E120 Hajach Peter ; E230 Hribik Ján ; E030 Kulla Peter ; E030 Makáň Florián ; E230
  1. vyd.
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010 . - 686 s
  ISBN 978-80-970350-0-6
  encyklopédie všeobecné
  encyklopédia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  FEI0100
  MTF0100
  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch

  book

 8. Zariadenie na signalizáciu nárazových síl na zaparkovaný automobil : Užitkový vzor č. 5406, dátum sprístupnenia: 17.2.2010
  Kalaš Andrej ; E180 
  2010 . - 4 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 9. Application of the Three-Point Micro-DEflectometer for Calculation of the Effective Flexural Young's Moduls of Beam of Composite Materials
  Sedlár Tibor ; E180  Murín Justín ; E020 Kalaš Andrej ; E180 Královič Viktor ; E180
  50. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia : Návody na cvičenia
  Veselovský Ján ; E180  Fric Róbert ; E020 Kalaš Andrej ; E180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 137 s
  ISBN 978-80-227-3011-2
  technická dokumentácia technické výkresy vzorce a schémy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI72100
  Úvod do inžinierstva a technická dokumentácia

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.