Search results

 1. Návrh IS pre sklad veľkoobchodnej spoločnosti s využitím UML = Wholesase company warehouse IS predesign by using UML : Diplomová práca
  Turanová Barbora  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  informačný systém
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Evidencia dodávateľských objednávok veľkoobchodnej spoločnosti = Wholesale company purchase orders ledger : Bakalárska práca
  Turanová Barbora  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 41 s 1 CD-ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle entito-relačný diagram
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vývoj evidenčného systému pre autodopravcu : Diplomová práca
  Karel Martin  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 93 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle evidenčné systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Získavanie znalostí z databáz pomocou komerčných systémov : Diplomová práca
  Šurek Peter  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 87 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Budovanie dátového skladu pre potreby controllingu : Diplomová práca
  Jánošíková Andrea  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 80 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle sklady dátové
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh informačného systému evidencie prác na zariadeniach : Diplomová práca
  Vidlička Milan  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 86 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle evidenčné systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Aktualizácia kmeňových dát pomocou importu z externých systémov : Bakalárska práca
  Hagara Igor ; M6000  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005 . - 40 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Získavanie znalostí z databáz : Bakalárska práca
  Libošvár Bohumil  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 46 s 2 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle dolovanie dát
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Generovanie výstupných zostáv zo systému SNAC : Bakalárska práca
  Dolejší Juraj  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 46 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle generovanie údajov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza údajov v dátovom sklade : Diplomová práca
  Karadyová Katarína  Makyš Peter (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2004
  MTF ; . - 63 s príl (CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book