Search results

 1. Reaction Calorimetry of Hydrogen Peroxide and Selected Alcohols / aut. Igor Wachter, Tomáš Štefko, Ivan Hrušovský, Martin Mašlanka, Teagan Macdonald
  Wachter Igor ; 065000  Štefko Tomáš ; 065000 Hrušovský Ivan Mašlanka Martin Macdonald Teagan
  Delta . Vol. 14, iss. 1 (2020), s. 58-66
  reaction calorimetry thermal reactivity hydrogen peroxide alcohols
  https://kpo.tuzvo.sk/sites/default/files/5_wachter_stefko_hrusovsky_maslanka_macdonald.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Calorific value and fire risk of selected fast-growing wood species / aut. Jozef Martinka, Filip Martinka, Peter Rantuch, Ivan Hrušovský, Lenka Blinová, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Martinka Filip Rantuch Peter ; 065000 Hrušovský Ivan Blinová Lenka ; 065100 Balog Karol ; 065000
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . Vol. 131, iss. 2 (2018), s. 899-906
  caloric value cone calorimeter
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=D5cwC8HPpmHSbFZuRo1&page=1&doc=1
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10973-017-6660-2
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov : prihláška úžitkového vzoru č. 247-2017, dátum podania prihlášky: 10.11. 2017, dátum zverejnenia prihlášky: 2.5.2018, Vestník ÚPV SR č. 05/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8227, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.10.2018. Zverejnená patentová prihláška č. 114-2017, dátum podania prihlášky: 10.11.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019 / aut. Jozef Martinka, Filip Martinka, Roman Čička, Ivan Hrušovský, Marián Drienovský
  Martinka Jozef ; 065300  Martinka Filip Čička Roman ; 061000 Hrušovský Ivan Drienovský Marián ; 061000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/247-2017
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/114-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. Analýza požiarneho nebezpečenstva vyplývajúceho zo samozahrievania tuhých materiálov pomocou košíkového testu
  Štefánik Filip ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121520
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Identifikácia stôp horľavých kvapalín pri procese vyšetrovania príčin vzniku požiaru
  Podlužanská Lucia ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126289
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prediction of wood and wood products behaviour under real fire conditions / aut. Jozef Martinka, Ivan Hrušovský, Peter Rantuch, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Hrušovský Ivan ; 065300 Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Fire protection, safety and security 2017 . online, s. 94-98
  cone calorimeter fire risk
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=F2utpDnw2bchpWXaHYa&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Sledovanie samozahrievania tuhých materiálov pomocou bezpečnostného kalorimetra SEDEX
  Čajka Gustáv ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126345
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Calculation of critical heat flux for ignition of oriented strand boards / aut. Peter Rantuch, Ivan Hrušovský, Jozef Martinka, Karol Balog
  Rantuch Peter ; 065000  Hrušovský Ivan ; 065300 Martinka Jozef ; 065300 Balog Karol ; 065000
  Fire protection, safety and security 2017 . online, s. 207-215
  critical heat flux ignition
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F2utpDnw2bchpWXaHYa&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. DTA evaluation of spruce wood degradation process / aut. Ivan Hrušovský, Peter Rantuch, Jozef Martinka, Simona Dzíbelová
  Hrušovský Ivan  Rantuch Peter ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Dzíbelová Simona
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 25, no. 40 (2017), s. 41-48
  spruce wood DTA Activation energy
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/40/5_VP40_UIBE.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Calorific value and fire risk of selected fast - growing wood species / aut. Jozef Martinka, Filip Martinka, Peter Rantuch, Ivan Hrušovský, Lenka Blinová, Karol Balog
  Martinka Jozef ; 065300  Martinka Filip Rantuch Peter ; 065000 Hrušovský Ivan Blinová Lenka ; 065100 Balog Karol ; 065000
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . online first 30. august 2017, (2017), [8]s.
  calorific value cone calorimeter fire risk
  článok z periodika
  article

  article