Search results

 1. Antény a šírenie elektromagnetických vĺn : Príručka na cvičenia
  Vavra Štefan  Hajach Peter ; E230
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 85 s
  ISBN 80-227-1471-2
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI50000
  book

  book

 2. Antény a šírenie elektromagnetických vĺn : Príručka na cvičenia / [aut.] Vavra,řtefan; Hajach,Peter
  Vavra Štefan  Hajach Peter ; E230
  2.preprac.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 85 s
  ISBN 80-227-0651-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI17100
  book

  book

 3. Elektronické obvody 2 / [aut.] Vavra,řtefan; Židek,František
  Židek František ; E230  Vavra Štefan
  2.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1991 . - 250 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI4100
  book

  book

 4. Antény a šírenie elektromagnetických vĺn / [aut.]Štefan Vavra, Ján Turán
  Turán Ján  Vavra Štefan
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1989 . - 423 s
  Vlny elektromagnetické antény
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Antény a šírenie elektromagnetických vĺn / [aut.] Vavra,řtefan; Turán,Ján
  Turán Ján  Vavra Štefan
  Bratislava : Alfa, 1989 . - 421 s
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI7041
  book

  book

 6. Využitie fluktuácií laserového lúča na snímanie výšky hladiny skloviny : Kand.diz.práca : V.odb. 26-07-9 : Obh. 24.09.1987 / [aut.] Abdalla,Abdullatif, Ing.; Škol. Vavra,řtefan
  Abdalla Abdullatif  Vavra Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1987 . - 92 s
  Rádioelektronika meracie zariadenie hladinometre
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Využitie vlastnosti nábojovo viazaných štruktúr CCD pre astronomické výskumy : Kand.diz.práca : V.odb. 26-07-9 : Obh. 19.03.1987 / [aut.] Klocok,Ňubomír, Ing.; Škol. Vavra,řtefan
  Klocok Ľubomír  Vavra Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 130 s Autoref.1986, 15 s
  Rádioelektronika elektromagnetické žiarenie detektory žiarenia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Elektronické obvody 2 / [aut.] Vavra,řtefan; Židek,František
  Židek František ; E230  Vavra Štefan
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1986 . - 250 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI35100
  book

  book

 9. Vybrané prvky a meracie metódy v mikrovlnnej technike : Výskumná správa - etapa 1983 - 1985. Výskumná úloha č. III-6-3/5-2
  Melicherčík Ján (Research team head)  Bezek Ján ; E230 Raffaj Vladimír Bilík Vladimír ; E040 Slobodník Vladimír Steiner Vladimír Papšo Juraj Kvasnička Ján Kneppo Ivan Vavra Štefan Hajach Peter ; E230
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 127 s príl.
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Antény a šírenie elektromagnetických vĺn
  Vavra Štefan 
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 298 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book