Search results

 1. Aplikácia novej technológie výroby ozubenia
  Chudovský Peter ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164398
  diplomová práca
  book

  book

 2. Výskum súčiastok vyrobených z keramického kompozitného vlákna
  Bitter Miloš ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164251
  diplomová práca
  book

  book

 3. Generatívny dizajn v navrhovaní nástrojov
  Remiš Peter ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164269
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh a realizácia zariadenia pre testovanie torznej tuhosti
  Fodora Peter ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164257
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh a výroba súčiastky v podmienkach EKOM spol. s r.o.
  Boor Martin ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157934
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Životnosť rezných materiálov
  Čižmárik Ivan ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158054
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vlastnosti kovových súčiastok vyrábaných 3D tlačou
  Jurkovič Jakub ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157931
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Racionalizácia čistenia súčiastok v podmienkach Schaeffler Skalica
  Novák Michal ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157966
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh a simulácia výroby súčiastky v programe Catia
  Dubnička Maroš ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148268
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Riadiace systémy CNC strojov
  Molnár Viktor ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159522
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book