Search results

Records found: 114  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu44536^"
 1. Využívanie informačných technológií pri dištančnom vzdelávaní
  Janeček Marek  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 52 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Špecifiká výchovy s hyperaktívnymi deťmi
  Malík Martin  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 39 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Strach a tréma v školských situáciách
  Patáčik Branislav  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 49 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Stres a jeho vplyv na žiakov
  Sucharda Ondrej  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 43 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Rozdiely v osobnostných charakteristikách nadpriemerne a podpriemerne úspešných študentov
  Chmelárová Zuzana ; M220  Bustinová Ľudmila ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů . s.95-101
  študenti vysokoškolskí
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Riešenie nedisciplinovanosti žiakov : Záverečná práca
  Bustinová Ľudmila (Consultant) ; M220  Eliášová Andrea
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 41 s príl., 1 CD
  inžinierska pedagogika disciplinovanosť
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Psychologické aspekty reklamy : Záverečná práca
  Vaisová Vladimíra  Bustinová Ľudmila (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 54 s 1 CD
  inžinierska pedagogika psychológia reklamy
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Postoj stredoškolákov k životnému prostrediu : Záverečná práca
  Braniša Ľuboš  Bustinová Ľudmila (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 41 s 1 CD
  inžinierska pedagogika environmentálna výchova
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Úroveň niektorých zamestnávateľmi požadovaných osobnostných vlastností u vysokoškolských študentov
  Chmelárová Zuzana ; M220  Bustinová Ľudmila ; M220
  Trendy ve vzdělávání 2006. Technika a informační technologie : . s.58-61
  zodpovednosť Výskum pedagogický študenti vysokoškolskí
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Hodnotový rebríček študentov MtF v porovnaní s ostatnými fakultami STU. Comparation of value ladder of students MST with other faculties of SUT
  Chmelárová Zuzana ; M220  Bustinová Ľudmila ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 1 (2006)
  hodnoty študenti vysokoškolskí
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.