Search results

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu vychystávania tovarov a zásobovania TPC pracoviska metódou Kanban v spoločnosti Bel Power Solutions, s.r.o.
  Mičková Monika ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165805
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení za zavedenie systému riadenia a správy procesnej dokumentácie v spoločnosti CIKAUTXO SK s.r.o
  Jankovič Radoslav ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153394
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na redukciu plytvania v rámci procesu pretypovania otvorovej brúsky spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r. o.
  Pretory Martin ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141613
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na uplatnenie vybraných Agilných metód v riadení Major CAPEX projektov spoločnosti SLOVNAFT, a. s.
  Sulyok Tomáš ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153402
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení pre implementáciu vybraných prvkov metódy Kaizen v spoločnosti GPV Slovakia s. r. o.
  Štrbo Juraj ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153405
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zavedenie informačného systému pre oblasť internej logistiky v spoločnosti Stumpp + Schüle, s.r.o.
  Vanya Daniel ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153407
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Digital and collaborative solutions for innovative manufacturing ecosystems
  Meier Thomas ; 064000  Makyšová Helena ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 18, č. 1 (2021), s. 28-39
  Digitization big data internet of things collaborative work networking
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Streamlining packaging as part of sustainable reverse logistics processes / aut. Helena Fidlerová, Helena Makyšová, Lucia Sklenárová, Paula Bajdor
  Fidlerová Helena ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 Sklenárová Lucia Bajdor Paula
  Acta Logistica : . Vol. 8, iss. 4 (2021), s. 423-433
  packaging reverse logistics Workflow standard operating procedure waste
  http://www.actalogistica.eu/issues/2021/IV_2021_11_Fidlerova_Makysova_Sklenarova_Bajdor.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 9. Sustainable human resource management and generations of employees in industrial enterprises / aut. Augustín Stareček, Zdenka Gyurák Babeľová, Helena Makyšová, Dagmar Cagáňová
  Stareček Augustín ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 Makyšová Helena ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000
  Acta Logistica : . Vol. 8, iss. 1 (2021), s. 45-53
  generational groups industrial enterprises performance remuneration rewards
  http://www.actalogistica.eu/issues/2021/I_2021_06_Starecek_Gyurak-Babelova_Makysova_Caganova.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (3) - článok
  article

  article

 10. The future of logistics - potential and trends / aut. Thomas Meier, Helena Makyšová
  Meier Thomas ; 064000  Makyšová Helena ; 064000
  MMK 2021. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : . S. 169-178
  logistics 4.0 artificial intelligence potentials and goals of logistics big data efficiency sustainability
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article