Search results

 1. Komparatívne zhodnotenie zálohovacích technológií = Comparison analysis of backup technologies : Bakalárska práca
  Rehák Miroslav  Komorník Martin (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  zálohovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Nové aplikácie xDSL technológií v prístupovel sieti
  Komorník Martin  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003
  FEI ; . - 73 s
  Telekomunikácie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book