Search results

 1. 3D katastrálny koncept
  Bujňáková Barbora ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159051
  diplomová práca
  book

  book

 2. Geometrický plán na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou plochou
  Kačmárová Barbora ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159081
  diplomová práca
  book

  book

 3. Inovatívne postupy miestneho prešetrovania pri obnove katastrálneho operátu
  Daxnerová Dominika ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149221
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Vplyv výsledkov meraní prostredníctvom GNSS z rôznych období na výmery parciel
  Hutník Peter ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149253
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Cadastral Survey of a Fishpond Using UAV Photogrammetry
  Kyseľ Peter ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140
  FIG e-Working Week 2021 . online, [13] s.
  cadastre GNSS land management low cost technology photogrammetry Spatial Planning unmanned aerial vehicle
  https://fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2021/papers/ts07.2/TS07.2_kysel_hudecova_10952.pdf
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 6. Návrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľností
  Blazsek Csaba ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152210
  diplomová práca
  book

  book

 7. Chyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerov
  Oravcová Miriama ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152211
  diplomová práca
  book

  book

 8. Katastrálne mapy so systematickým posunom
  Furdeková Anežka ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143439
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Cadastral map quality visualization in Stupava municipality
  Smida Martin  Hudecová Ľubica ; 010140 Bajtala Marek ; 010140
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 196-202
  positional accuracy trustworthiness of cadastral data thematic map
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Preobrazovanije zemeľnych otnoščenij v Slovakii (1989-2019)
  Hudecová Ľubica ; 010140 
  Zemeľnaja reforma: ot monopolii gosudarstva k mnogoobraziju form sobstvennosti. Tom 2 : . S. 143-185
  poľnohospodárska pôda pozemkové vlastníctvo
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article