Search results

 1. Finančný manažment
  Kráľovič Jozef  Vlachynský Karol
  3. prepr. a dopl. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 455 s
  ISBN 978-80-8078-356-3
  manažment finančný
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF7120
  book

  book

 2. Finančný manažment : zbierka príkladov / Aut:: Kráľovič, J. a i.
  Kráľovič Jozef  Polednáková Anna Sochor Milan Vlachynský Karol
  4. preprac. a dopl. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 235 s
  ISBN 978-80-8078-431-7
  finančný manažment
  zbierka úloh
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 3. Podnikové financie
  Vlachynský Karol 
  5. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 482 s 1 CD
  ISBN 80-8078-029-3
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF5120
  R0001
  book

  book

 4. Finančný manažment : zbierka príkladov / Aut:: Kráľovič, J. a i.
  Kráľovič Jozef  Polednáková Anna Sochor Milan Vlachynský Karol
  2. dopl. a preprac. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 227 s
  ISBN 80-8078-041-2
  finančný manažment
  zbierka úloh
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1100
  MTF2120
  R0001
  book

  book

 5. Finančný manažment
  Kráľovič Jozef  Vlachynský Karol
  2. prepr. a dopl. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 455 s
  ISBN 80-8078-042-0
  manažment finančný
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  book

  book

 6. Financie malých a stredných podnikov
  Fetisovová Elena  Vlachynský Karol Sirotka Vladimír
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2004 . - 260 s
  ISBN 80-89047-87-4
  malé a stredné podnikanie financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  MTF0010
  book

  book

 7. Finančný manažment
  Kráľovič Jozef  Vlachynský Karol
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2002 . - 419 s
  ISBN 80-89047-17-3
  manažment finančný
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3010
  book

  book

 8. Podnikové financie
  Vlachynský Karol 
  4. vyd.
  Bratislava : Súvaha, 2002 . - 508 s
  ISBN 80-88727-48-0
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4110
  book

  book

 9. Finančné inžinierstvo
  Vlachynský Karol  Markovič Peter
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2001 . - 387 s 1 CD
  ISBN 80-89047-08-4
  finančné trhy svetové financie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5120
  Finančné inžinierstvo

  book

 10. Podnikové financie
  Vlachynský Karol 
  1.
  Bratislava : Súvaha, 1999 . - 460 s
  ISBN 80-88727-29-4
  financie podnikové
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF3000
  book

  book