Search results

 1. Environmentálna chémia. Návody na cvičenia / aut. Maroš Sirotiak, Anna Michalíková ; rec. Karol Balog, Iveta Nagyová [elektronický zdroj]
  Sirotiak Maroš ; M5000  Michalíková Anna ; M5000 Balog Karol ; M5000 (rec.) Nagyová Iveta (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2015 . - CD-ROM, 224 s.
  ISBN 978-80-8096-222-7
  environmentálna chémia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Pokusy pre olympionikov
  Prokša Miroslav  Nagyová Iveta Melicherčík Milan Tomeček Otto Cejpek Kamil Lichvárová Mária Kmeťová Jarmila Melichová Zuzana Daxnerová Oľga Michalíková Anna ; M5000
  1. vyd
  Bratislava : Iuventa, 2007 . - 142 s
  ISBN 978-80-8072-066-7
  chemická olympiáda
  učebnica
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 3. Kvantitatívna chemická analýza
  Tomeček Otto  Nagyová Iveta
  1. vyd
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001 . - 234 s
  ISBN 80-8055-557-5
  chémia-kvantitatívna analýza
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book