Search results

 1. Skúmanie a optimalizácia spracovania kaučukových zmesí sledovaním reologických a elektrických parametrov
  Bošák Ondrej ; 061000  (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.02.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : null . - 103 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82456
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Elektrické vlastnosti špeciálnych skiel
  Kevan Michal ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160305
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Properties of PbO-Bi2O3-Ga2O3 Glasses Modified by Addition of Ag2O and Sb2O3 to Form Ag Nanoparticles / aut. Peter Kostka, K Jílková, Ondrej Bošák, Marian Kubliha, O Procházková, R Yatskiv
  Kostka Peter  Jílková K. Bošák Ondrej ; 061000 Kubliha Marian ; 061000 Procházková O. Yatskiv R.
  APMAS 2021 . S. 112
  heavy metal oxide glasses Silver nanoparticles electro-optic effects
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Experimental and simulation of electric transport in alkali antimonite glasses / aut. Marian Kubliha, Ondrej Bošák, Petr Kostka, Vladimír Labaš, S Lukic-Petrovic, N Celic, Pavol Tanuška, Michal Kebísek, M.T Soltani
  Kubliha Marian ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 Kostka Petr Labaš Vladimír ; 061000 Lukic-Petrovic S. Celic N. Tanuška Pavol ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Soltani M.T.
  Russian Journal of Electrochemistry . Vol. 57, iss. 7 (2021), s. 688-699
  mixed alkaline effect electrical conductivity heavy metal oxide glasses
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Electrical and dielectric properties of Sb2O3-PbCl2-AgCl glass system
  Bošák Ondrej ; 061000  Kubliha Marian ; 061000 Kostka Petr Minárik Stanislav ; 067000 Dománková Mária ; 061000 Le Coq David
  Russian Journal of Electrochemistry . Vol. 57, iss. 7 (2021), s. 681-687
  antimony oxide-based glasses electrical conductivity ionic conductivity
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  book

  book

 6. Eksperimentaľnoje issledovanije i modelirovanije električeskogo transporta v ščeločnych antimonitnych steklach / aut. Marian Kubliha, Ondrej Bošák, Peter Kostka, Vladimír Labaš, Svetlana Lukič - Petrovič, N Celic, Pavol Tanuška, Michal Kebísek, M.T Soltani
  Kubliha Marian ; 061000  Bošák Ondrej ; 061000 Kostka Peter Labaš Vladimír ; 061000 Lukič - Petrovič Svetlana Celic N. Tanuška Pavol ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Soltani M.T.
  Elektrochimija . Tom 57, No 7 (2021), s. 390-401
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Električeskije i dielektričeskije svojstva stekol sistemy Sb2O3-PbCl2-AgCl1 / aut. Ondrej Bošák, Marian Kubliha, Peter Kostka, Stanislav Minárik, Mária Dománková, David Le Coq
  Bošák Ondrej ; 061000  Kubliha Marian ; 061000 Kostka Peter Minárik Stanislav ; 067000 Dománková Mária ; 061000 Le Coq David
  Elektrochimija . Tom 57, No 7 (2021), s. 382-389
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Laser-operated optical anisotropy of novel rare earth doped TeO2-P2O5-ZnO-MxOy-PbF2glasses / aut. K Ozga, I.V Kityk, M Reben, E.S Yousef, Marian Kubliha, Ondrej Bošák
  Ozga K.  Kityk I.V. Reben M. Yousef E.S. Kubliha Marian ; 061000 Bošák Ondrej ; 061000
  Proceedings of SPIE . Vol. 11274, (2020), s. 1-8
  birefringence fluorotellurite glasses laser operated materials
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Heavy metal oxide glasses modified by metallic nanoparticles / aut. Petr Kostka, K Jilková, Ondrej Bošák, Mária Dománková, M Mika, Olga Procházková
  Kostka Petr  Jilková K. Bošák Ondrej ; 061000 Dománková Mária ; 061000 Mika M. Procházková Olga
  Fundamentaľnyje problemy ioniki tverdogo tela : . S. 343
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 10. Electrical and dielectric properties of Sb2O3-PbCl2-AgCl glass system / aut. Ondrej Bošák, Marian Kubliha, Stanislav Minárik, Mária Dománková, Peter Kostka, David Le Coq
  Bošák Ondrej ; 061000  Kubliha Marian ; 061000 Minárik Stanislav ; 067000 Dománková Mária ; 061000 Kostka Peter Le Coq David
  Fundamentaľnyje problemy ioniki tverdogo tela : . S. 326
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article