Search results

 1. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingovej komunikácie pre konkrétny produkt spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.
  Ďuriš Rastislav  Molnárová Dagmar (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing marketingová komunikácia značka brand
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46966
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využívania marketingového mixu v spoločnosti RENSTAV spol. s r.o.
  Cisárová Petra  Molnárová Dagmar (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  distribúcia place produkt cena marketingová komunikácia product price promotion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26745
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie personálneho marketingu v spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s.
  Róka Jakub  Molnárová Dagmar (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing marketing personálny manažment personálny marketing ľudské zdroje human resources
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52926
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie využívania marketingového mixu v spoločnosti AGADOS Slovakia, s.r.o.
  Aulitisová Gabriela  Molnárová Dagmar (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing marketing mix product price komunikačný mix cena distribúcia marketingová komunikácia marketing marketingový mix
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26699
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie využívania marketingovej komunikácie v Continental Matador Rubber, s.r.o.
  Brehovská Martina  Molnárová Dagmar (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  komunikačný mix reklama výrobky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47385
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Prístupy k meraniu hodnoty značky
  Molnárová Dagmar ; M190 
  Trendy ekonomiky a managementu. Trends economics and management . Roč. III, č. 5 (2009), s.58-63
  značka ochranná známka
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Návrh opatrení na zlepšenie manažmentu značky v Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. = Proposal of measures improving brand management in Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. : Bakalárska práca
  Juhásová Iveta  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  značka manažment značky imidž
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie marketingových aktivít spojených so značkou produktu v Tatracheme, výrobné družstvo Trnava = Proposal of measurements to improve the marketing activities connected with the product mark in Tatrachema, cooperative Trnava : Bakalárska práca
  Ďurišová Vladimíra  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  produkt značka propagácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu v Baliarňach obchodu, a.s. Poprad = Suggestion of measures to improve the use of various marketing mix tools in the company Baliarne obchodu, a.s. Poprad : Bakalárska práca
  Bukovinová Dominika  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  marketingový mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book