Search results

 1. Návrh zefektívnenia postupu tvorby plánu personálnych rezerv v podniku ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava = Suggestion for streamline procedure creation of personnel backup in ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava : Diplomová práca
  Habalová Gabriela  Domjánová Diana (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 84 s Príloha, 1 CD-ROM
  manažment nástupníctva personálne rezervy hodnotenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia systému zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava = Proposal on Improving the System of Assigning and Adaptation of Employees to Job Positions in company ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava : Diplomová práca
  Sklenář Václav  Domjánová Diana (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 66 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment adaptácia pracovníkov adaptačné procesy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Logistika zabezpečovania zásob v podniku Kromberg-Schubert s.r.o. : Diplomová práca
  Domjánová Diana  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 73 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment logistika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh optimalizácie systému vzdelávania pracovníkov v Slovenskej pošte, š.p. Komárno : Bakalárska práca
  Domjánová Diana  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 51 s príl
  vzdelávanie pracovníkov priemyselné inžinierstvo a manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book