Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu47125^"
 1. Qualificational and personal features of the manager
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 
  TEAM 2011 : . s.309-311
  manager competences
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Návrh komplexného modelu vzdelávania a rozvoja manažérov v malých a stredných podnikoch : Dizertačná práca
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190  Odlerová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 179 s., autoreferát, CD-ROM
  model competency education manager malé a stredné podniky model kompetencie rozvoj vzdelávanie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45874
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v Trans-Motocentrum, s.r.o., Boleráz
  Holásková Martina  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52118
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v MANDAT CONSULTING, k.s., Bratislava
  Jakubiecová Silvia  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27228
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov
  Križanová Nina  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie rozvoj education employees
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52414
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v PROTHERM PRODUCTION s.r.o., Skalica
  Poláková Barbora  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálny manažment rozvoj ľudských zdrojov personnel management human resources ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47052
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému zamestnancov v ZVS - ENCO, a.s., Dubnica nad Váhom
  Pajtinková Jana  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27242
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v KNOTT spol. s r.o., Modra = Improvment proposal of recruiment and selection system in company limited KNOTT, Modra : Bakalárska práca
  Nunvář Jaroslav  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 50 s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v LAMDA-MODRA spoločnosť s r.o., Modra = Suggestions for improving of education and development system of the employees in LAMDA-MODRA spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Elečková Jana  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína (xxx) ; M190
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 57 s
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.