Search results

 1. Qualitative and quantitative analysis of social network data intended for brand management / aut. Dagmar Babčanová, Jana Šujanová, Dagmar Cagáňová, Natália Horňáková, Henrieta Hrablik Chovanová
  Babčanová Dagmar ; 064000  Šujanová Jana Cagáňová Dagmar ; 064000 Horňáková Natália ; 064000 Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000
  Wireless Networks : . Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1693-1700
  brand data analysis social networks
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11276-019-02052-0
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Návrh na zefektívnenie komunikácie s využitím digitálnych technológií v podniku BRANTNER TRANSPORTS SLOVAKIA, s.r.o.
  Belková Veronika ; 064000  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160578
  diplomová práca
  book

  book

 3. Vypracovanie štandardu pre zlepšenie vybraných funkcií elektromobilov v PCA Slovakia, s. r. o.
  Dúcky Marek ; 064000  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158017
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh zlepšenia projektového riadenia v ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.
  Kolényová Mária ; 064000  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158060
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh na zlepšenie reklamačného konania v spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. prostredníctvom softvérového riešenia
  Novotová Daniela ; 064000  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158213
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zefektívnenie vnútropodnikovej logistiky v LEONI Slovakia, spol. s r. o., o. z. Trenčín
  Gulár Martin ; 064000  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148663
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie marketingovej komunikácie v priemyselných podnikoch na Slovensku
  Titko Marko ; 064000  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148653
  bakalárska práca
  book

  book

 8. AHP method application in selection of appropriate material handling equipment in selected industrial enterprise / aut. Natália Horňáková, Lukáš Jurík, Henrieta Hrablik Chovanová, Dagmar Cagáňová, Dagmar Babčanová
  Horňáková Natália ; 064000  Jurík Lukáš ; 064000 Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000
  Wireless Networks : . Vol. 27, iss. 3 (2021), s. 1683-1691
  material handling automatic guided vehicle autonomous mobile robot analytical hierarchy process
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11276-019-02050-2
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  (1) - skriptá
  article

  article

 9. Návrh na zlepšenie výrobno-logistického reťazca pri nakládke tmavých produktov v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
  Braniš Miroslav ; 064000  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151921
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Zlepšenie vybraného výrobného procesu pomocou metodiky Six Sigma v spoločnosti ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
  Gajarská Natália ; 064000  Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151943
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book