Search results

 1. Možnosti zníženia opotrebovania zápustiek = Decision down depreciation drop : Bakalárska práca
  Hrnčiarik Tomáš  Bača Marek (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 47 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby kovanie zápustky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Opotrebovanie zápustiek a návrh experimentálneho zariadenia : Diplomová práca
  Rácz Ľudovít  Bača Marek (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2004
  MTF ; . - 88 s príl
  technológie strojárskej výroby tvárnenie kovanie úpravy povrchové trenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Výroba súčiastok maticového typu objemovým tvárnením : Bakalárska práca
  Krajčovič Jozef  Bača Marek (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2004
  MTF ; . - 45 s pril
  technológie strojárskej výroby objemové tvárnenie trieskové obrábanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Výroba presných hrubostenných rúr malých priemerov ťahaním za studena : Bakalárska práca
  Morva Imrich  Bača Marek (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2004
  MTF ; . - 56 s
  technológie strojárskej výroby tvárnenie ťahanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh technológie a nástroja pre výrobu plochej pružiny na automat FICO : Diplomová práca
  Allina Ján  Bača Marek (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2003
  MTF ; . - 45 s príl
  technológie strojárskej výroby tvárnenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Kovanie článku reťaze ako dvojkus na kovacom lise : Diplomová práca
  Bača Marek (xxx)  Valúch Pavol
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2003
  MTF ; . - 65 s príl
  technológie strojárskej výroby tvárnenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Fyzikálny model dynamického tvárnenia. Physical model of dynamic forming
  Bača Jozef ; M150  Bača Marek Žatkovič Juraj ; M150
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 12 (2002), s.7-13
  tvárnenie fyzikálny model
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Skúmanie vybraných fyzikálnych parametrov s využitím fyzikálneho modelu dynamického tvárnenia. Investigation selected physical parameters with using of physical model formation
  Bača Jozef ; M150  Bača Marek Žatkovič Juraj ; M150
  CO-MAT-TECH 2002. 10.medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24.-25.október 2002) : . s.171-177
  dynamické tvárnenie fyzikálne parametre
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Spôsob merania teploty v mieste pretvárania materiálu. The way of the temperature measurement in the place of material forming
  Bílik Jozef ; M3000  Bača Marek Košťálová Miroslava ; M3000 Žatkovič Juraj ; M150
  FORM 2002 : . s.97-102
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 10. Some experiences with numerical solution of temperature scale
  Bača Jozef ; M150  Žatkovič Juraj ; M150 Bača Marek
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.172-175
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article