Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu47845^"
 1. Influence of the local load for pilot bus selection
  Rakovský Martin ; M180 
  International Doctoral Seminar 2006 : . s.223-229
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Grafický podporný systém k výberu pilotných uzlov v prostredí Flash : Bakalárska práca
  Valúch Vladimír  Rakovský Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle pilotné uzly
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Redukcia výberu pilotných uzlov v sekundárnej regulácii : Doktorandská dizertačná práca
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2006 . - 101 s príl (autoreferát)
  regulácia elektrického napätia pilotné uzly
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Virtual control system of exothermic reactor using the controller KRGN 90. Virtuálny riadiaci systém exotermického reaktora na báze KRGN 90
  Kuník Stanislav ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000 Rakovský Martin ; M180
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 1 (2006)
  technologický proces regulátory programovateľné
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 5. Návrh a realizácia online hry Scrable v prostrdí internetu : Bakalárska práca
  Závacký Pavol ; M6000  Rakovský Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006 . - 57 s príl (1 CD-ROM)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle animácia počítačová
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Algoritmy redukcie pri výbere pilotných uzlov
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000 Halenár Igor ; M6000
  Process Control 2006 : . s.R187a-1/R187a-6
  pilotné uzly elektrizačné sústavy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Softvérová podpora pre cvičenia RPAV : Diplomová práca
  Tomašík Branislav  Rakovský Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 80 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle simulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Softvérová podpora systému MODES : Bakalárska práca
  Seko Jozef  Rakovský Martin (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 40 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Podporný systém pre optimalizáciu parametrov dvojslučkových regulátorov
  Rakovský Martin ; M180  Tomašík Branislav
  Process Control 2005 : . s.215 - /1-6
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Algoritmus výberu pilotných uzlov s využitím princípu dekompozície
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000
  Process Control 2005 : . s.193 - /1-5
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.