Search results

 1. Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming
  Betts John T. 
  2nd. ed.
  Philadelphia : SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2010 . - 434 s
  ISBN 978-0-898716-88-7
  nelineárne programovanie
  monografia
  book

  book

 2. Aproximačné modelovanie a prediktívne riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu zážihového spaľovacieho motora : Doktorandská dizertačná práca
  Polóni Tomáš ; J0020 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 102 s
  predikčné (optimálne) riadiace systémy nelineárne programovanie spaľovacie motory
  kandidátska dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. První kroky s počítačem : Používání a ovládání počítače / Aut.: Hlavenka, J. a i.
  Hlavenka Jiří  Samšuk Petr Roubal Pavel Kadlec Václav
  10.aktual.a dop.vyd.
  Brno : Computer Press, 2007 . - 144 s
  ISBN 978-80-251-1530-5
  počítačové programy (všeobecne)
  príručka
  book

  book

 4. CorelDRAW 8.0 CZ : Podrobná uživatelská příručka
  Hlavenka Jiří  Hercik Jaroslav
  Praha : Computer Press, 2006 . - 569 s
  ISBN 80-7226-755-8
  textové editory grafické editory
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  CorelDRAW 8.0 CZ

  book

 5. Modeling and Analysis of Nonlinear Elements in the Horizontal Suspension of Driver´s Seat : Modelovanie a analýza nelineárnych prvkov v horizontálnom odpružení sedadla vodiča-operátora
  Zahoranský Radúz 
  1. vyd.
  Bratislava : SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov, 2006 . - 130 s
  nelineárne programovanie nelineárne riadiace systémy statické a dynamické sily vznikajúce účinkom hmoty a odpormi
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 6. Nonlinear Programming : Theory and Algorithms / [aut.]Bazaraa,Mokhtar S., Sherali,Hanif D., Shetty,C.M
  Bazaraa Mokhtar S  Sherali Hanif D Shetty C.M
  3rd ed.
  New York : John Wiley & Sons, 2006 . - 853 s
  ISBN 0-471-48600-0
  nelineárne programovanie
  monografia
  book

  book

 7. Microsoft Windows XP : Uživatelská příručka
  Bednařík Jan  Hlavenka Jiří Broža Petr
  3. vyd.
  Brno : CP Books, 2005 . - 400 s
  ISBN 80-251-0618-7
  Windows 2000 operačné systémy programové systémy počítačové siete
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Adobe Photoshop CS a CS2 : Jednoduše, srozumitelně, názorně / ed. Jiří Hlavenka ; ed. Jiří Lapáček, Pavel Roubal, Ivo Magera, David Morkes, Jiří Fotr
  Hlavenka Jiří (Editor)  Lapáček Jiří (Editor) Roubal Pavel (Editor) Magera Ivo (Editor) Morkes David (Editor) Fotr Jiří (Editor)
  1. vyd.
  Brno Computer Press, a.s., 2005 . - 207 s.
  ISBN 80-251-0829-5
  počítačová grafika
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Mistrovství ve vyhledávaní na Internetu
  Hlavenka Jiří 
  2.2. vyd.
  Brno : Computer Press, 2004 . - 196 s
  ISBN 80-7226-759-0
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  Mistrovství ve vyhledávaní na Internetu

  book

 10. Microsoft Office Excel 2003 : Jednoduše, srozumitelně, názorně / aut. Jiří Hlavenka, Jiří Lapáček, Pavel Roubal, Ivo Magera, David Morkes
  Hlavenka Jiří  Lapáček Jiří Roubal Pavel Magera Ivo Morkes David
  2. vyd
  Brno : Computer Press, 2004 . - 205 s
  ISBN 80-251-0200-9
  Excel 2003
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0001
  book

  book