Search results

 1. Corrosion resistance of power plant components after service
  Gogola Peter ; M130  Kuníková Terézia ; M130 Dománková Mária ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000 Vach Marián ; M130 Janovec Jozef ; M1000
  International Doctoral Seminar 2009 : . s.90-99
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Corrosion Resistance of Power Plant Components Exploited for Long Terms at 600, 650 and 800°C
  Gogola Peter ; M130  Kuníková Terézia ; M130 Dománková Mária ; M1000 Ševc Peter Tuleja Stanislav Čaplovič Ľubomír ; M1000 Vach Marián ; M130 Janovec Jozef ; M1000
  Corrosion . Vol. 65, No. 6 (2009), s.355-358
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Evolution of secondary phases in austenitic stainless steels during long-term exposures at 600, 650 and 800°C
  Vach Marián ; M130  Kuníková Terézia ; M130 Dománková Mária ; M1000 Ševc Peter Čaplovič Ľubomír ; M1000 Gogola Peter ; M130 Janovec Jozef ; M1000
  Materials Characterization [elektronický zdroj] . Vol. 59, Iss. 12 (2008), s.1792-1798
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 4. Vplyv spôsobu nitridácie na mikroštruktúru a korózne vlastnosti nízkouhlíkových hlbokoťažných ocelí = Nitration form effect on microstructure and corrosion properties of low carbon deep-pull steels : Diplomová práca
  Kebísková Jarmila  Kuníková Terézia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2007
  MTF ; . - 93 s 1 CD-ROM
  chemicko-tepelné spracovanie korózna odolnosť ocele nízkouhlíkové hlbokoťažné plechy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Influence of Ti6Al4V alloy surface preparation on formation of DLC layers. Vplyv prípravy povrchu zliatiny Ti6Al4V na tvorbu DLC vrstiev
  Kuníková Terézia ; M130  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Vojs Marian ; E030 Grgač Peter ; M1000 Veselý Marián ; E030
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 2 (2006)
  titánové zliatiny DLC vrstvy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Contribution to evaluation of modified surface morphology on DC 01 deep - drawing sheet metal. Príspevok k hodnoteniu morfológie rôzne upraveného povrchu hlbokoťažného plechu DC 01
  Lazar Roman ; M150  Kuníková Terézia ; M130
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.751-756
  Plechy hlbokoťažné morfológia povrchu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Hodnotenie mikroštruktúry a koróznej odolnosti galvanicky pokovovaných plechov : Bakalárska práca
  Šlesarik Roman  Kuníková Terézia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  materiálové inžinierstvo nízkouhlíkové ocele galvanické pokovovanie koróziivzdorné ocele
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv nitrooxidácie vo fluidnom prostredí na koróznu odolnosť nízkouhlíkových hlbokoťažných plechov
  Kuníková Terézia ; M130  Lazar Roman ; M150 Kusý Martin ; M1000 Dománková Mária ; M1000
  Koroze a ochrana materiálu [elektronický zdroj] . Roč. 50, č. 2 (2006), s.35-40
  nitrooxidácia odolnosť proti korózii
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 9. Analýza poškodeného drieku guľového ventilu : Bakalárska práca
  Belák Marián  Kuníková Terézia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 57 s 1 CD-ROM
  materiálové inžinierstvo meď zliatiny medi
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Hodnotenie korózneho napadnutia stabilizovanej austenitickej nehrdzavejúcej ocele AISI 347H = Die Einschätzung korrosiven Angrif stabilisierten austenitischen korrosionsbeständigen Stahl AISI347H : Bakalárska práca
  Sýkora Peter  Kuníková Terézia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 69 s
  materiálové inžinierstvo austenitické nehrdzavejúce ocele mikroštruktúra medzikryštálová korózia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book