Search results

 1. Výhody a riziká certifikácie systémov manažerstva kvality
  Ľupták Martin  Makýš Peter ; V270
  Stavebný podnikateľ . Roč.12, č.4 (2002), s.19
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Preukazovanie technickej spôsobilosti podl`a novely zákona o verejnom obstarávaní
  Makýš Peter ; V270  Ľupták Martin
  Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch : . s.27-28
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Výhody a riziká certifikácie systémov manažérstva kvality v malých stavebných firmách z pohľadu obstaraváteľa
  Ľupták Martin  Makýš Peter ; V270
  VII.Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.Zborník prednášok. : . s.203-204
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. ISO 9001:2000 a jeho interné audity v praxi
  Ľupták Martin  Šlúch Marcel
  Banská Bystrica : Pedagogická spoločnosť J.A.Komenského, [2002] . - 119 s
  ISBN 80-88784-39-5
  kvalita systémy manažérstva kvality riadenie audit
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book