Search results

Records found: 199  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu49685^"
 1. Geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela Višňové navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch
  Vanek Šimon ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 07.06.2022 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162589
  diplomová práca
  book

  book

 2. Geotechnické posúdenie primárneho a sekundárneho ostenia tunela Višňové pri zohľadnení zložitosti horninového prostredia a metódy razenia
  Valašík Erik ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 07.06.2022 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162300
  diplomová práca
  book

  book

 3. Geotechnické posúdenie založenia podzemných garáži a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave
  Kostova Kristina ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 07.06.2022 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=172641
  diplomová práca
  book

  book

 4. Geotechnický návrh a posúdenie hĺbkového založenia staticky náročného mostného objektu na diaľnici D1 v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
  Fratrič Andrej ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 09.06.2021 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166201
  diplomová práca
  book

  book

 5. Geotechnical analysis of transforming a water management structure to a transportation structure
  Slávik Ivan ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150
  47th Conference Foundation Engineering 2019 . online, s. 17-24
  culvert channel deformation analysis loading state quaternary gravels settlement supply channel
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/7033
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Alternatívna stabilizácia cestného zárezu zárubným múrom z mikropilótovej kotvenej konštrukcie
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  Zakládání staveb Brno 2021 . online, s. 63-70
  pilótová stena mikropilótová stena cestný zárez zárubný múr horninová kotva
  http://www.cgts.cz/images/konference_Brno_2021/login/registration/21497dfvhskepjp24686ebkgjw7686gdgkuo/Sbornik_Zakladani_staveb_CGTS_2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Expertízna analýza in-situ meraní zvislých deformácií (sadnutí) vybraných objektov jadrovej elektrárne v Mochovciach, zameraná na geotechnické posúdenie spoľahlivosti pre podmienky dlhodobej prevádzky JE EMO12
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 (rec.) Kuzma Jozef (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2021 . - 145 s.
  spoľahlivosť jadrovej elektrárne geotechnický monitoring medzný stav používateľnosti konečné sadnutie nerovnomerné sadnutie
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 8. Numerical analysis of vertical deformations of the hydropower plant in Gabcikovo during construction and operation
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  SGEM 2021. 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 21. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 265-274
  geotechnical calculations FEM hydropower plant settlement comparison of measured and calculated values
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Geotechnical design of the foundation of a statically difficult bridge structure situated in complicated engineering geological conditions above the Hricov reservoir
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  SGEM 2021. 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 21. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 215-223
  foundation bridge pillar piles 3rd geotechnical category
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Numerická analýza vplyvu spôsobu razenia železničného tunela na vnútorné sily a deformácie v sekundárnom ostení tunela
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef (rec.) Slávik Ivan ; 010150 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2020 . - 213 s.
  interakcie konštrukcie tunela s horninovým prostredím napätia a deformácie numerická analýza metóda konečných prvkov
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book