Search results

Records found: 204  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu49685^"
 1. Geotechnické posúdenie vplyvu metódy razenia na zaťaženie a návrh ostenia tunela Čebrať pri zohľadnení zložitosti horninového prostredia
  Popelka Jakub ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2024
  SVF ; 04.06.2024 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=175941
  diplomová práca
  book

  book

 2. Geotechnické posúdenie založenia oceľového oblúkového mostného objektu v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch na diaľnici D1 v úseku Jablonov – Studenec
  Šebest Andrej ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 05.06.2023 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170223
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C0DEB8E07572332BAC200915805F
  diplomová práca
  book

  book

 3. Geotechnické posúdenie sanácie zosuvu svahu zárezu rýchlostnej cesty R1 v úseku križovatky Selenec
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  Zborník príspevkov konferencie 15. Slovenská geotechnická konferencia : . USB kľúč, s. 324-337
  zosuv stabilitné výpočty šmyková pevnosť zemín sanácia zosuvu
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Anisotropic viscoelastic body subjected to the pulsating load
  Sumec Jozef  Minárová Mária ; 010220 Hruštinec Ľuboš ; 010150
  Applications of Mathematics / . Vol. 68, no. 6 (2023), s. 829-844
  linear viscoelasticity theory constitutive equation Duhamel hereditary integral convolution complex relaxation modulus of structural element Fourier integral transform
  https://link.springer.com/article/10.21136/AM.2023.0256-22
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela Višňové navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch
  Vanek Šimon ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 07.06.2022 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162589
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2990E1F3D3E2554671863759E9F3
  diplomová práca
  book

  book

 6. Geotechnické posúdenie primárneho a sekundárneho ostenia tunela Višňové pri zohľadnení zložitosti horninového prostredia a metódy razenia
  Valašík Erik ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 07.06.2022 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162300
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=228C7CD165D66AC752D640FE85CA
  diplomová práca
  book

  book

 7. Geotechnické posúdenie založenia podzemných garáži a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave
  Kostova Kristina ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 07.06.2022 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=172641
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E432E204D1F6C3299548B3802D8
  diplomová práca
  book

  book

 8. Geotechnický návrh a posúdenie hĺbkového založenia staticky náročného mostného objektu na diaľnici D1 v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
  Fratrič Andrej ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 09.06.2021 ; stavebníctvo ; I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166201
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=7E417B54B864B7C45321FA4635AB
  diplomová práca
  book

  book

 9. Geotechnical analysis of transforming a water management structure to a transportation structure
  Slávik Ivan ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150
  47th Conference Foundation Engineering 2019 . online, s. 17-24
  culvert channel deformation analysis loading state quaternary gravels settlement supply channel
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/7033
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Geotechnical design of the foundation of a statically difficult bridge structure situated in complicated engineering geological conditions above the Hricov reservoir
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  SGEM 2021. 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 21. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 215-223
  foundation bridge pillar piles 3rd geotechnical category
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.