Search results

 1. Návrh experimentálneho pracoviska pre fyzikálne modelovanie veterných elektrární
  Lozsiová Jana ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149668
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh malej vodnej elektrárne
  Ivanega Jozef ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131103
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh energetického hospodárstva vybraného objektu
  Bežuch Jakub ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137291
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh fyzikálneho modelu prečerpávacej vodnej elektrárne
  Póda Viktor ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143933
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh experimentálneho ostrovného elektroenergetického systému
  Volek Matej ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143887
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Model prečerpávacej vodnej elektrárne
  Ribar Filip ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151981
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh ostrovného systému na báze kogeneračnej jednotky
  Kokosík Martin ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151602
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh fotovoltickej elektrárne pre vybranú aplikáciu
  Klucha Richard ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153937
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Possibilities of unconventional constructions and use of these cables for various EMC-compliant applications / aut. Jaroslav Lelák, Jana Sulová, Otto Verbich, Rastislav Valach, Attila Kment, Marek Pípa
  Lelák Jaroslav ; 032000  Sulová Jana Verbich Otto Valach Rastislav Kment Attila ; 032000 Pípa Marek ; 032000
  CEM 2020 : . S. 15-16
  článok zo zborníka
  AFE - Abstractions of invited reports from international scientific conferences
  article

  article

 10. Comparison of dielectrical properties of LV cables with different fire barriers ensuring circuit integrity under fire conditions at high ambient temperatures / aut. Jaroslav Lelák, Janka Sulová, Rastislav Valach, Attila Kment, Marek Pípa
  Lelák Jaroslav ; 032000  Sulová Janka Valach Rastislav Kment Attila ; 032000 Pípa Marek ; 032000
  Diagnostika´20 : . S. 219-222
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9214634
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article